Wizyta studyjna na Malcie, w ramach projektu "Property under protection"

      Co-funded by the European Union

W dniach 26-28 września 2022 r. miała miejsce wizyta studyjna  w siedzibie Narodowej Policji Maltańskiej, w Valletcie na Malcie. w ramach projektu KWP w Lublinie pt. Property under protection - enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime”, współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii, Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, Prezydium Policji SŁowackiej i Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare.

Podczas wizyty w siedzibie Narodowej Policji Maltańskiej funkcjonariusze oraz eksperci prowadzący spotkanie skupili się w głównej mierze na przedstawieniu bieżących trendów oraz środków zapobiegawczych podejmowanych w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu. Spotkanie zakończone zostało panelem dyskusyjnym, którego głównym przedmiotem były metody zwalczania gruzińskich zorganizowanych grup przestępczych. Uczestnicy projektu wymienili się spostrzeżeniami dotyczącymi uwarunkowań i norm prawnych w poszczególnych krajach jak i na poziomie UE pozwalającymi na zwalczanie tego rodzaju struktur przestępczych. Poruszone zostały tematy związane z pozyskiwaniem osobowych źródeł informacji w środowiskach przestępczych jak również stosowanych w prowadzonych czynnościach operacyjnych technicznych środków wsparcia.

 

                            

   

 

A study visit to the headquarters of the Malta National Police, in Valletta, Malta, took place on 26-28 September 2022. as part of the project of the National Police Headquarters in Lublin entitled 'Property under protection - enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fighting organized property crime', co-financed by the Internal Security Fund. The meeting was attended by representatives of the Regional Police Headquarters in Lublin, the Police and Border Guard Board in Estonia, the General Directorate of the National Police in Bulgaria, the Slovakian Police Presidium and the County Police Inspectorate in Satu Mare.

During the visit to the headquarters of the Malta National Police, the officers and experts leading the meeting focused mainly on presenting current trends and preventive measures taken in the fight against organised property crime. The meeting concluded with a panel discussion focusing on methods of combating Georgian organised crime groups. Participants exchanged insights into the conditions and legal norms in individual countries and at EU level for combating this type of criminal structure. Topics discussed included the acquisition of personal sources of information in criminal environments, as well as technical support measures used in operational activities.

 

                                

Powrót na górę strony