Wizyta studyjna w ramach projektu "Property under protection" w Bratysławie

    Co-funded by the European Union

 

W dniach 20 - 22 czerwca 2022 r. odbyła się wizyta studyjna w Prezydium Policji Słowackiej w Bratysławie w ramach projektu KWP w Lublinie pt. Property under protection - enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime”, współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii, Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, Policji maltańskiej i Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

  • struktura organizacyjna Policji słowackiej, regulacje prawne w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko mieniu, zadania Biura Kryminalnego Prezydium Policji Słowackiej,
  • włamania do sklepów i mieszkań, przykłady spraw, problemy, najlepsze praktyki,
  • oszustwa ‘na wnuczka”, przykłady spraw, problemy, najlepsze praktyki,
  • ataki na bankomaty, przykłady spraw, problemy, najlepsze praktyki,
  • kradzieże samochodów, przykłady spraw, problemy, najlepsze praktyki.

 

        

        

     

 

On June 20-22, 2022, the study visit to the Presidium of the Slovak Police in Bratislava took place as part of the project of the Regional Police Headquarters in Lublin entitled “Property under protection - enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime”, co-financed by the Internal Security Fund. The meeting was attended by representatives of the Regional Police Headquarters in Lublin, the Police and Border Guard Board in Estonia, the General Directorate of National Police in Bulgaria, the Maltese Police and the Satu Mare County Police Inspectorate.

The following topics were discussed during the meeting:

  • organizational structure of the Slovak Police, legal regulations in the field of combating crime against property, tasks of the Criminal Bureau of the Presidium of the Slovak Police,
  • burglaries into shops and apartments, examples of cases, problems, best practices,
  • "tricky" frauds, examples of cases, problems, best practices,
  • attacks on ATMs, examples of cases, problems, best practices,
  • car theft, examples of cases, problems, best practices.
Powrót na górę strony