Seminarium "Safe Europe – together against fraud on the external border of the EU"

   

W dniach 20-25 września 2021 r. w Białymstoku, w ramach projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pt. "Safe Europe – together against fraud on the external border of the EU" finansowanego z Programu Herkules III , odbyło się seminarium poświęcone walce z przemytem i podrabianiem papierosów. Podczas pierwszych dwóch dni przestawiciele Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej z Polski, Rumunii oraz Ukrainy prezentowali sposoby zwalczania przemytu i podrabiania papierosów na zewnętrznej granicy UE na podstawie spraw prowadzonych przez poszczególne instytucje. Służby te na co dzień walczą ze zjawiskiem przemytu i nielegalnej produkcji papierosów. Przejmują przemycane papierosy i demontują nielegalne fabryki papierosów, zapobiegając szkodom dla interesów finansowych UE i państw członkowskich w wysokości milionów euro. Trzeci dzień poświęcony był na prezentacje przedstawicieli firmy tytoniowych, którzy omowili tematy związane m.in. z nielegalną produkcją papierosów w Polsce. Ostatni dzień był poświęcony na wizytę w fabryce tytoniu British American Tobacco w Augustowie. Uczestnicy seminarium mieli okazję zwiedzić linie do produkcji tytoniu i papierosów i poznać proces produkcji papierosów, w szczególności etykietowania opakowań i produktów oraz stosowanych metod zabezpieczeń, co przyczyni się do łatwiejszej identyfikacji papierosów pod względem oryginalności.