Seminarium podsumowujące realizację projektu "Skuteczny instruktor – efektywny policjant – szkolenie zawodowe lubelskiej Policji w wymiarze europejskim”

W dniach 16-19 listopada 2015 roku w Lublinie odbyło się seminarium na zakończenie realizacji projektu “Skuteczny instruktor – efektywny policjant – szkolenie zawodowe lubelskiej Policji w wymiarze europejskim” w ramach programu Erasmus plus. Seminarium miało na celu podsumowanie doświadczeń zebranych w trakcie wizyt realizowanych w ramach projektu oraz  upowszechnianie rozwiązań w zakresie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz metodyki prowadzenia szkoleń, przy udziale ekspertów z państw przyjmujących.  W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu z lubelskiego garnizonu Policji, przedstawiciele Komend Wojewódzkich Policji z Polski oraz przedstawiciele instytucji przyjmujących:Policji Cypryjskiej, Szkoły Policji i Straży Granicznej, Estońska Akademia Nauk o Bezpieczeństwie, Krajowa Szkoła Policji Litewskiej,Ośrodka Szkolenia, Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie.

Projekt szkoleniowy przewidywał wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe  36 lubelskich funkcjonariuszy Policji, w Czechach (Szkoła Policji we Frydku Mistku), Niemczech (Prezydium Policji w Berlinie), na Cyprze (Jednostka Specjalna Policji Cypryjskiej), Estonii (Estońska Akademia  Nauk o Bezpieczeństwie), na Litwie (Krajowa Szkoła Policji Litewskiej) oraz na Malcie (Akademia Policyjna). W 7 dniowych wymianach uczestniczyło 6 grup po 6 osób, z których każda udała się do innego partnera przyjmującego.

Uczestnicy poznawali systemy szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz metodykę prowadzenia szkoleń w zakresie:

• warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,

• taktyki i techniki przeprowadzenia interwencji w ujęciu praktycznym,

•taktyki i techniki strzelań policyjnych, procesu lokalnego doskonalenia zawodowego
z wyszkolenia strzeleckiego,

• taktyki działań antyterrorystycznych,

• taktyki działania pododdziałów zwartych Policji.

 

Uczestnicy seminarium podczas wykładów    Przedstawiciele czeskiej policji podczas seminarium

 

Uczestnicy seminarium podczas wykładów    Zdjęcie pamiatkowe uczestników seminarium

Powrót na górę strony