Konferencja podsumowujaca projekt "Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego"

W dniach 12 - 13 października 2015 roku w Zamościu obyła się konferencja podsumowująca projekt „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Policji lubelskiej, Zarządu MSWUkrainy w obwodzie wołyńskim. Delegacji Milicji ukraińskiej przewodniczył generał Milicji Petro Szpyha - Naczelnik Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim.

Konferencję otworzył nadinsp. Dariusz Działo Lubelski Komendant Wojewódzki Policji. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego, przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz oficer łącznikowy polskiej Policji na Ukrainie.

Szef lubelskiej policji otwiera konferencję   Zdjęcie pamiątkowe uczestników konferencji

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji, uczestnicy wcześniej organizowanych warsztatów omówili wyciągnięte wnioski z zasad oraz metod  działania Policji w walce z przestępczością transgraniczną. Jako materiał porównawczy strona ukraińska zaprezentowała własne wnioski z metody działania Milicji w walce z przestępczością transgraniczną. Eksperci z Polski i z Ukrainy szeroko omówili powyższe zagadnienia szczególnie w kontekście nawiązanej i rozwijanej sieci współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie a Zarządem MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim.

Uczestnicy konferencji  Szef Milicji w Łucku przemawia podczas konferencji

Podczas konferencji zaprezentowano również wspólne osiągnięcia z zakresu omawianych  tematów podczas warsztatów tj. opracowania i materiały z tematyki dot. dowodów rzeczowych - sposób  postępowania, ewidencjonowania i sporządzania dokumentacji procesowej, a także materiały dot. poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania. Na zakończenie uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili że wymiana doświadczeń podczas warsztatów szkoleniowych w perspektywie długofalowej przyczyni się do bardziej efektywnego organizowania podobnych przedsięwzięć, a na pewno do udzielania pomocy w zakresie nadgranicznego bezpieczeństwa. Uczestnicy podkreślili, że rozwijana sieć współpracy poprzez organizację wspólnych warsztatów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz na terenach przygranicznych. Po zakończonej konferencji goście spotkali się na uroczystym spotkaniu okolicznościowym.

Powrót na górę strony