Wizyta studyjna w Republice Czeskiej

W dniach 7-13 czerwca 2015 roku przedstawiciele lubelskiej Policji - instruktorzy Sekcji Doskonalenia, Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Lublinie oraz Oddziału Prewencji Policji wzięli udział w wizycie studyjnej, której gospodarzem była Komenda Wojewódzka Policji Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Ośrodek Szkolenia Policji we Frydku-Mistku.

Podczas 7-dniowej wizyty policjanci poznawali system szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz metodykę prowadzenia szkoleń w zakresie:

  • warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
  • taktyki i techniki przeprowadzenia interwencji w ujęciu praktycznym,
  • taktyki i techniki strzelań policyjnych, procesu lokalnego doskonalenia zawodowego z wyszkolenia strzeleckiego,
  • taktyki działania pododdziałów zwartych Policji.

Uczestnicy wizyty podczas ćwiczeń na strzelnicy  Uczestnicy wizyty podczas zajęć teoretycznych

Zajęcia strzeleckie w miasteczku symulacyjnym  Zajęcia na strzelnicy otwartej

Przedstawiciele lubelskiej Policji obserwowali oraz uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez instruktorów Ośrodka Policji we Frydku Mistku, Oddziału Prewencji oraz Pododdziału Antyterrorystycznego. Mieli również okazję odwiedzić Stanowisko Wspomagania Dowodzenia w Ostrawie.

Powrót na górę strony