Wizyta studyjna w Estonii

W dniach 17 - 23 maja 2015 roku przedstawicieli lubelskiego granizonu Policji uczesticzyło w wizycie studyjnej w Estonii, w ramach projektu “Skuteczny instruktor – efektywny policjant – szkolenie zawodowe lubelskiej Policji w wymiarze europejskim” finansowanego z programu Erasmus plus. Gospodarzem spotkania była Estońska Akademia Nauk o Bezpieczeństwie.

 

  Sala szkoleniowa Estońskiej Akademii nauk o bezpieczeństwie  Prezentacja armatki wodnej

Podczas tygodniowej wizyty policjanci poznali system szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów estońskich oraz metodykę prowadzenia szkoleń w zakresie:

  • warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
  • taktyki i techniki przeprowadzenia interwencji w ujęciu praktycznym,
  • taktyki i techniki strzelań policyjnych, procesu lokalnego doskonalenia zawodowego z wyszkolenia strzeleckiego,
  • taktyki działania pododdziałów zwartych Policji.

  Uczestnicy wizyty podczas zajęć na strzelnicy  Zajęcia strzeleckie polskich i estońskich funkcjonariuszy

Funkcjonariusze odwiedzili oddziały Akademii w Muraste i Paikuse, gdzie brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz siedzibę jednostki specjalnej K-Commando.

 

Powrót na górę strony