Wizyta studyjna w Prezydium Policji w Berlinie, 25-31 maja 2015 r.

W dniach od 25 do 31 maja 2015 roku przedstawiciele lubelskiego garnizonu Policji, pod przewodnictwem nadinspektora Dariusza Działo - Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, uczestniczyli w wizycie studyjnej w ramach projektu “Skuteczny instruktor – efektywny policjant – szkolenie zawodowe lubelskiej Policji w wymiarze europejskim”, której gospodarzem była Policja w Berlinie.

 

Szkolenie policjantów oddziału prewencji w Berlinie Uczestnicy wizyty podczas ćwiczeń praktycznych

Podczas tygodniowej wizyty policjanci poznali system szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz metodykę prowadzenia szkoleń w zakresie:

  • warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
  • taktyki i techniki przeprowadzenia interwencji w ujęciu praktycznym,
  • taktyki i techniki strzelań policyjnych, procesu lokalnego doskonalenia zawodowego z wyszkolenia strzeleckiego,
  • taktyki działania pododdziałów zwartych Policji.

Delegacja odwiedziła między innymi strzelnicę, Oddział Prewencji Policji oraz Jednostkę Specjalną Policji w Berlinie, gdzie miała okazję obserwować praktyczne ćwiczenia.

Uczestnicy wizyty na strzelnicy Policji w Berlinie    Ćwiczenia praktyczne na strzelnicy

Na zakończenie wizyty przedstawiciele lubelskiej Policji obswerowali operację policyjną podczas Finału Ligii Niemiec w piłce nożnej.

Powrót na górę strony