Spotkanie Zespołu ds. realizacji projektu "Kryminalistyka – wspólne wyzwanie dla organów ścigania w UE"

W dniach od 16 do18 maja 2015 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się spotkanie Zespołu do realizacji projektu "Kryminalistyka – wspólne wyzwanie dla organów ścigania w Unii Europejskiej", które miało na celu ustalenie zasad współpracy i komunikacji, zadań do realizacji oraz opracowanie szczegółowych programów szkoleń i terminów realizacji. W trakcie spotkania został wypracowany projekt planu komunikacji, zapisy umowy konsorcjum, a także lista kontaktów roboczych. Ustalono również przybliżone terminy kolejnych działań w projekcie oraz omówiono programy planowanego szkolenia oraz warsztatów szkoleniowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu: policyjne laboratoria kryminalistyczne z Litwy, Łotwy, Rumunii i Węgier, a także Prokuratura Apelacyjna w Lublinie i Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników spotkania  Uczestnicy spotkania podczas ustalania szczegółow realziacji projektu

 

                                                      Uczestnicy spotkania podczas zwiedzania Kazimierza Dolnego nad Wisłą

Powrót na górę strony