Spotkanie zespołu ds. realizacji projektu „Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością”

W dniach od 8 do10 grudnia 2014 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się spotkanie organizacyjne członków Zespołu do spraw realizacji projektu „Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością” w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości. Podzcas spotkania wypracowane zostały zasady komunikacji pomiędzy członkami Zespołu, stworzono listę kontaktów roboczych, omówiono przebieg oraz daty realizacji działań projektu.

Ze strony zagranicznej w spotkaniu  udział wzięli przedstawiciele Generalnego Inspektoratu rumuńskiej Policji, Policji w Londynie,Biura Kryminalnego słowackiej Policji, Biura Kryminalnego litewskiej Policji, Uniwersytetu Policyjnych Nauk Stosowanych w Brandenburgii w Niemczech oraz Policji łotewskiej. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu ds.realizacji projektu z KWP w Lublinie i instytucji – partnerów projektu zajmujących się m.in. zapobieganiem oraz zwalczaniem cyberprzestępczości.

                                                            Uczestnicy spotkania na sali szkoleniowej podczas ustalania szczegółów projektu

Powrót na górę strony