Warsztaty szkoleniowe w Rzeszowie,14-19 grudnia 2014 r.

W dniach od 14 do 19 grudnia 2014 roku w Rzeszowie, odbyły się warsztaty szkoleniowye w ramach projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej”. Celem warsztatów było promowanie i rozwijanie najlepszych praktyk w działaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem korupcji oraz skuteczną konfiskatą mienia przestępczego. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Policji bułgarskiej oraz eksperci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i instytucji – partnerów projektu zajmujących się m.in. zapobieganiem oraz zwalczaniem przestępczości korupcyjnej.

 

Uczestnicy szkolenia na sali wykładowej   Uczestnicy podczas szkolenia 

                                                   Plakat z logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Powrót na górę strony