Warsztaty szkoleniowe, Zamość 19–21.11.2014r.

       W Zamościu, w dniach od 19 do 21 listopada 2014 roku, odbyły się polsko-ukraińskie warsztaty szkoleniowe w ramach  wspólnego projektu „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz na terenach przygranicznych poprzez organizację wspólnych warsztatów szkoleniowych oraz zapewnienie specjalistycznego sprzętu dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Uczestnicy warsztatów podczas szkolenia    Uczestnicy szkolenia podczas wykładów

Delegacji ukraińskiej przewodniczył pułkownik Milicji Petro Szpyga - Naczelnik Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obwodzie wołyńskim. W warsztatach uczestniczyło 25 osób z Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodzie wołyńskim i 45 osób z garnizonu lubelskiej Policji, byli to policjanci i milicjanci zajmujący się przestępczością kryminalną, a w szczególności przemytem dzieł sztuki, zwalczaniem przestępczości narkotykowej, poszukiwaniem osób zaginionych i osób, które dopuściły się przestępstw, a także przestępczością w zakresie handlu ludźmi. Uczestnicy wymienili się też doświadczeniami w zakresie wykorzystania elektronicznych dokumentów płatniczych, a także zwalczania nielegalnego obrotu zwierzętami zgodnie z Konwencją Waszyngtońską. Ostatniego dnia warsztatów prelegenci z Polski i Ukrainy przedstawili i omówili zagadnienia z zakresu przestępczości akcyzowej. Na zakończenie spotkania odbyło się podsumowanie wspólnych osiągnięć z zakresu omawianych  tematów podczas warsztatów.

Uczestnicy warsztatów podczas zwiedzania Zamościa   Delegacja ukraińska na rynku w Zamościu

Delegacja ukraińska podczas pobytu w Polsce zapoznała się również  z kulturą naszego regionu uczestnicząc w krótkim spacerze i wycieczce po Starym Mieście.

Powrót na górę strony