Współpraca z Policją holenderską

W dniach od 30 września do 5 pażdziernika 2014 roku oraz w dniach od 12 do19 października 2014 roku funkcjonariusze lubelskiego garnizonu policji uczestniczyli w realziacji uzgodnionego programu współpracy pomiędzy Policją polską i Królestwa Niderlandów tzn. projektu Policji holenderskiej w zakresie interdyscyplinarnych kontroli bezpieczeństwa dotyczących miejsc, w których znajduje się społeczność polska oraz kontroli drogowych przeprowadzanych w strefie nadgranicznej.

 

Przedstawiciele lubelskiej Policji podczas kontroli bezpieczeństwa na autostradzie   Przedstawiciele lubelskiej Policji podczas wizyty na komisariacie Policji

Podczas wizyty policjanci służyli swoją wiedzą merytoryczną i doświadczeniem, pomagali funkcjonariuszom Policji holenderskiej w nawiązywaniu kontaktów z obywatelami polskimi, gdyż podstawową bariera jest nieznajomość języka holenderskiego lub angielskiego.

 

Powrót na górę strony