Warsztaty w ramach projektu „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE”

W dniach 19-24 października 2014 roku w Sile, koło Olsztyna odbyły się warsztaty w ramach projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE”, współfinansowanego z funduszy programu Komisji Europejskiej "Zapobieganie i zwalcanie przestępczości" .

Pamiątkowe zdjęcie uczestników warsztatów   Uczestnicy warsztatów na sali szkoleniowej

Podczas warsztatów szkoleniowych  policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wraz z przedstawicielami z Prezydium Policji w Hamburgu (Niemcy), Głównego Dyrektoriatu Policji bułgarskiej do spraw kryminalnych,  Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Izby Celnej w Białej Podlaskiej, Ministerstwa Finansów – Departamentu Informacji Finansowej, oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wymienili się informacjami w zakresie aktualnych kierunków zwalczania przestępczości gospodarczej w Polsce, przestępczości w sektorze paliw ciekłych, typowych narzędzi stosowanych w walce z przestępczością akcyzową w Polsce. Uczestnicy seminarium poznali również rolę współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości gospodarczej we współdziałaniu z Europolem, rolę Izby Celnej w prowadzeniu spraw o przestępstwa finansowe,  przestępczość akcyzową w Polsce z punktu widzenia Służby Celnej, zadania Ministerstwa Finansów w zwalczaniu przestępczości finansowej,  udział Straży Granicznejw prowadzonych sprawach o przestępstwa gospodarcze, zakres działania Urzędu Kontroli Skarbowej w zwalczaniu przestępczości trans granicznej oraz trendy przemytu wyrobów tytoniowych na przykładzie ujawnień Izby Celnej. Uczestnicy seminarium zapoznali się z  przestępstwami skimmingowymi na przykładzie doświadczeń organów ścigania Bułgarii, zadaniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz przykładami zrealizowanych spraw związanych ze zwalczaniem przestępczości ekonomicznej,  poznali obwiązujące procedury, możliwości wymiany informacji finansowej, przepisy prawne dotyczące zdobywania dowodów w sprawie oraz nowe trendy przestępczości finansowej i e-commerce.

                                                              Przedstawiciel policji bułgarskiej podczas wykładu 

Kolejnym działaniem w ramach projektu będą ćwiczenia praktyczne, które odbędą się w Lublinie w listopadzie bieżącego roku.

Powrót na górę strony