Standaryzacja Komend i Komisariatów Policji - Policja Lubelska

Standaryzacja Komend i Komisariatów Policji

Standaryzacja Komend i Komisariatów Policji

Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji realizowany jest od 2013 roku. Jego celem jest poprawa warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. Wykonawcą programu jest Komendant Główny Policji, natomiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprawuje nadzór nad jego realizacją. Program ma na celu stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego budynków Policji. Dzięki programowi dla garnizonu lubelskiej Policji wybudowano 5 nowych obiektów, a 8 zmodernizowano.

 

Nowe komendy i komisariaty Policji wybudowane w ramach programu standaryzacji:

 

Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

 

KPP Łęczna - budowa nowego obiektu ul. Jana Pawła II 89. Dokumentacja projektowa budowy nowego obiektu KPP w Łęcznej została opracowana w 2008 roku, a roboty w zakresie budowy obiektu rozpoczęto w 2009 roku, przed wprowadzeniem Księgi Standaryzacji. Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych.

Wykonano uzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi roboty dostosowujące obiekt do wymogów KS, w tym m.in. logo i napis POLICJA, PYLON, recepcję łatwo dostępną dla obywatela pod kątem komunikacyjnym, pokój do rozmów z interesantami. W ramach zadania dokonano montażu i uruchomienia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz wykonano roboty budowlane mające wpływ na poprawę funkcjonowania w KPP Łęcznej oraz doposażenie obiektu. Zadanie zakończone i rozliczone.

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

 

 

KPP w Tomaszowie Lubelskim ul. Żeromskiego 4. Dokumentacja projektowa budowy nowego obiektu KPP w Tomaszowie Lubelskim została opracowana w 2010 roku, natomiast roboty w zakresie budowy obiektu rozpoczęto w 2011 roku, przed wprowadzeniem Księgi Standaryzacji. Oddanie obiektu do użytkowania miało miejsce w lipcu 2013 roku.

Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych. Wykonano uzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi roboty dostosowujące obiekt do wymogów KS, w tym wykonano m.in. recepcję łatwo dostępną dla obywatela pod kątem komunikacyjnym, pokój do rozmów z interesantami, pylon oraz tablicę informacyjną. W ramach zadania wykonano, dostawę i montaż logo POLICJA na elewacji budynku nowej siedziby KPP w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żeromskiego 4. Zadanie obejmowało również wykonanie i montaż zabezpieczeń z siatki aresztowej w PdOZ, montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, roboty modernizacyjne oraz dokonano doposażenia obiektu

 

 

Komisariat VII Policji w Lublinie

 

 

Budowa nowej siedziby VII komisariatu wraz z Policyjną Izbą Dziecka w Lublinie ul. Wyżynna 18 i 20a.

   Dokumentację projektową oraz roboty budowlane dotyczące nowego obiektu VII KP w Lublinie wraz z Policyjną Izbą Dziecka w Lublinie rozpoczęto w 2011 roku, przed wprowadzeniem Księgi Standaryzacji. Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych. Wykonano uzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi roboty dostosowujące obiekt do wymogów KS, w tym m.in. pylon, semafor, logo, tablicę informacyjną i kierunkową pionową, tablicę główną i tabliczki przy drzwiach. W ramach zadania dokończono wykonanie robót budowlanych oraz dokonano doposażenia obiektu. Zadanie zakończone i rozliczone.

 

Komisariat III Policji w Lublinie


 

 

Komisariat III Policji w Lublinie – budowa nowej siedziby, ul. Kunickiego 42. Dokumentację projektową oraz roboty budowlane dotyczące nowego obiektu rozpoczęto w 2012 roku, przed wprowadzeniem Księgi Standaryzacji.

Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych. Wykonano uzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi roboty dostosowujące obiekt do wymogów KS, w tym m.in. elewację (kolorystyka), logo
i napis POLICJA, strefę wejścia, tablicę informacyjną, tablicę główną i tabliczki przy drzwiach, kolorystykę pomieszczeń, oświetlenie w budynku. W 2014 roku zakończono roboty budowlane oraz doposażanie obiektu. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W dniu 1 grudnia 2014r. odbyło się uroczyste otwarcie Komisariatu.

 

Komenda Powiatowa Policji w Rykach

 

 

 

 

Budowa nowej siedziby wraz z zapleczem technicznym. Zadanie realizowane w latach 2014 i 2015.

W sierpniu 2014r. rozpoczęto roboty budowlane. W ramach posiadanego w 2015 roku limitu środków finansowych w 2015 roku planowane jest wykonanie następujących prac:

  1. kontynuacja i zakończenie robót budowlanych realizowanych zgodnie z umową zawartą w 2014 roku (umowny termin zakończenia robót – 16.11.2015r),
  2. I wyposażenie obiektu,
  3. zaprojektowanie i wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV,
  4. wykonanie robót budowlanych w zakresie zjazdu z drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i zadaszeń dla pojazdów oraz innych robót związanych
    z ulepszeniem budynku oraz terenu.

 

 

Komendy modernizowane w ramach programu standaryzacji:

 

Komenda Powiatowa Policji w Świdniku


Obiekt został oddany do użytkowania w 2007 roku, przed wprowadzeniem Księgi Standaryzacji. Modernizację obiektu KPP w Świdniku etap II rozpoczęto w 2013 roku. Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych.

Wykonano uzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi roboty dostosowujące obiekt do wymogów KS, w tym m.in. wykonano recepcję łatwo dostępną dla obywatela pod kątem komunikacyjnym, pokój do rozmów z interesantami, logo i napis POLICJA, tablicę informacyjną główną, elementy małej architektury (stojaki na rowery, ławka), dostosowano kolorystykę modernizowanych pomieszczeń do wytycznych określonych w Księdze Standaryzacji.

W ramach zadania modernizacyjnego budynku etap II obecnej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku wykonano roboty naprawcze dachu budynku technicznego nad świetlicą wraz z wykonaniem drabiny zewn. wejścia na dach obiektu oraz dokonano zakupu wyposażenia.

 

Komenda Miejska Policji w Lublinie

  

  

     Termomodernizacja obiektów KMP w Lublinie przy ul. Północnej 3 w tym m.in. docieplenie obiektów wraz z dostosowaniem kolorystyki elewacji i logo POLICJA, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę węzła cieplnego, wykonanie zespołu wejścia głównego wraz z uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzonych prac oczekuje się, aby zmniejszeniu w stosunku do stanu pierwotnego uległo obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło oraz emisja CO2. Zadanie realizowane w latach  2014 i 2015.

 

Komenda Miejska Policji w Chełmie

  

   

Termomodernizacja obiektów KMP w Chełmie przy ul. Żwirki i Wigury 20 w tym m.in. docieplenie obiektów wraz z dostosowaniem kolorystyki elewacji i logo POLICJA, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła, wykonanie zespołu wejścia głównego wraz z uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w latach  2014 i 2015.

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

 

Termomodernizacja obiektów KPP w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 83 w tym m.in. docieplenie obiektów wraz z dostosowaniem kolorystyki elewacji i logo POLICJA, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła, wykonanie zespołu wejścia głównego wraz z uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzonych prac oczekuje się, aby zmniejszeniu w stosunku do stanu pierwotnego uległo obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło oraz emisja CO2. Zadanie realizowane w latach  2014 i 2015.

 

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

   

 

 

Termomodernizacja obiektów KPP w Krasnymstawie przy ul. Okrzei 11 w tym m.in. docieplenie obiektów wraz z dostosowaniem kolorystyki elewacji i logo POLICJA, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła. Wykonanie zespołu wejścia głównego wraz z uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w latach  2014 i 2015.
 

 

Komenda Powiatowa Policji w Parczewie

      

 

Termomodernizacja obiektów KPP w Parczewie przy ul. Wojska Polskiego 4, w tym m.in. docieplenie obiektów wraz z dostosowaniem kolorystyki elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła, wykonanie zespołu wejścia głównego.Zadanie realizowane w latach  2014 i 2015.

 

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

                  

Termomodernizacja obiektów KPP w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 92 w tym m.in. docieplenie obiektów wraz z dostosowaniem kolorystyki elewacji i logo POLICJA, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła, wykonanie zespołu wejścia głównego wraz z uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w latach  2014 i 2015.