Remonty 2016 - Policja Lubelska

Remonty 2016

Remonty 2016

Komisariat Policji w Żmudzi

     Z końcem 2016 roku zakończony został gruntowny remont Komisariatu Policji w Żmudzi. Budynek przeszedł wymianę instalacji c.o, instalacji elektrycznej i teletechnicznej a także instalacji wody użytkowej. Obiekt zmienił się znacznie również na zewnątrz. Wymieniono wszystkie okna i drzwi oraz ocieplono i pomalowano ściany. Całkowita wartość remontu to ponad 800 tysięcy złotych. Część środków finansowych pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

                   (przed termmoodernizacją)                                                                       (po termomodernizacji)  

    Policyjny obiekt przeszedł generalny remont. Wykonano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych budynku (docieplenie, tynkowanie, malowanie) oraz wymianę pokrycia i docieplenie stropodachu. Ocieplono również ściany piwnic z wykonaniem izolacji oraz roboty towarzyszące takie jak: wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, instalacji odgromowej oraz nowych opasek odwadniających, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (demontaż okien, drzwi i obróbek blacharskich, montaż nowych okien, drzwi i obróbek blacharskich)

                                                      

   Wykonano także szereg prac wewnątrz obiektu m.in. modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wzmocnienie wentylacji grawitacyjnej poprzez udrożnienie kanałów wentylacyjnych. Wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z robotami budowlanymi związanymi z remontem i adaptacją pomieszczeń oraz wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych.

   Całkowita wartość zadania realizowanego w KP w Żmudzi w 2016 roku wyniosła 826.999,96 zł. Część środków finansowych pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (160.000 zł.)

 

Remonty komisariatów Policji w Bełżycach i Niemcach

 

     Zakończył się kompleksowy remont kolejnych dwóch policyjnych obiektów. W komisariatach w Bełżycach oraz Niemcach przeprowadzono w ubiegłym roku przede wszystkim remont wewnątrz budynku oraz zakończono wcześniej rozpoczęty etap remontu zewnętrznego obu obiektów. Łączny koszty ubiegłorocznych remontów w tych komisariatach wyniósł ponad 870 tysięcy złotych.

     W ubiegłym roku w komisariacie Policji w Bełżycach kontynuowano remont całkowity. Zaadaptowano strych na salę konferencyjną a piwnicę na szatnię. Przebudowano również wejście główne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Częściowo wymieniono ogrodzenie i bramę wjazdową oraz utworzono miejsca parkingowe. Całkowita wartość prac remontowych w tej jednostce wyniosła w 2016 roku prawie 550 tysięcy złotych.

              

     W komisariacie Policji w Niemcach również prowadzono prace remontowe, które rozpoczęły się w 2014 roku. Dotyczyły przede wszystkim remontu pomieszczeń. Wydzielono strefę zamkniętą z pomieszczeniami biurowymi, pomieszczenie socjalne, techniczne i kancelarii tajnej. Wysokość środków finansowych wydatkowanych w 2016 roku na ten cel wyniosła 320 tysięcy zł.

    Obie jednostki w 2014 roku przeszły remont związany m.in. z ociepleniem i pomalowaniem ścian, wymianą okien i drzwi oraz wymianie instalacji c.o.

 

Generalny remont Posterunku Policji w Miączynie

 

      Nowy policyjny obiekt niemal w niczym nie przypomina poprzedniego budynku. Po dociepleniu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej a także pracom wykończeniowym wewnątrz jest to praktycznie nowy obiekt. Zakres prac budowlanych objął także teren za zewnątrz. Wykonano nową nawierzchnię, ogrodzenie, czy miejsca parkingowe.  Pierwsze prace rozpoczęto jeszcze w 2015 roku. Łączna wysokość środków finansowych wydatkowanych w latach 2015 - 2016 roku wyniosła 1.102.117 zł

        

     Remont Posterunku Policji w Miączynie został rozpoczęty w 2015 roku obejmował kompleksową termomodernizację obiektu. Wykonano m.in. docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zmodernizowano system grzewczy w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku. Dodatkowo dostosowano obiekt do obowiązujących przepisów p.poż i wytycznych resortowych. Zakres realizowany w 2015 roku uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 300.000 zł.

    W 2016 roku kontynuowano remont  w zakresie robót wewnętrznych (wykończeniowych) oraz wykonano roboty zewnętrzne (ogrodzenie, nawierzchnia utwardzona - ciągi piesze, droga wewnętrzna, miejsca parkingowe, wymiana garażu oraz aranżacja zieleni).

            

Łączna wysokość środków finansowych wydatkowanych w latach 2015 - 2016 roku wyniosła 1.102.117 zł, w tym budżet 802.117 zł oraz dofinansowanie WFOŚiGW w Lublinie 300.000