Przemoc w rodzinie. Włodawa

Na terenie powiatu włodawskiego funkcjonuje szereg instytucji, które zajmują się przeciwdziałaniem występowaniu dysfunkcji w rodzinie.

Do tych instytucji zalicza się w szczególności:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie,

22-200 Włodawa,ul. Piłsudskiego 66, tel: 082 52 25 485, 57 25 710

 • prowadzi 1 cykl w każdym roku programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

 • oferuje pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie

22 – 200 Włodawa , ul. Partyzantów 17, tel. 82/ 57 21 271


 

Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie

22 – 200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82/ 57 21 321 w. 51

 • Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hannie

22 – 220 Hanna, tel. 83/ 37 98 027

 • Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hańsku

22 – 235 Hańsk, tel. 82/ 57 14 028

 • Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Brusie

22 – 244 Stary Brus, tel. 82/ 57 10 126

 • Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urszulinie

22 – 234 Urszulin, tel. 82/ 57 13 001

 • Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie

22-200 Włodawa, Al. Jana Pawła II/22, tel. 82/ 57-21-235

 • Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Uhruskiej

22 – 230 Wola Uhruska, tel. 82/ 59 15 003

 • Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrykach

22 – 205 Wyryki, tel. 82/ 59 13 003

 • Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

22 – 200 Włodawa , ul. Partyzantów 13, tel. 82/ 57 23 608, kom. 600 781 26

 • czynny codziennie przez całą dobę

 • umożliwiają bezpłatny 7-dniowy pobyt dla ofiar przemocy domowej

 • posiadają specjalistów od porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych

 • świadczą specjalistyczne usług osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej

 • konsultowaniem pod względem socjalnym, prawnym i psychologicznym problemów osób i rodzin, udzielaniem porad dotyczących sposobów rozwiązywania trudności, w tym pomocy w przygotowywaniu podań, wniosków i pism procesowych

 • prowadzeniem terapii rodzinnej i zajęć psychoedukacyjnych

 • prowadzeniem działalności profilaktyczno - edukacyjnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy domowej i innym zjawiskom patologii społecznej


 

 • Sąd Rejonowy w Chełmie IX Zamiejscowy Wydział Karny z/s we Włodawie,

22-200 Włodawa,ul. Sejmowa 7, tel 082 5721523

 

Ośrodki Pomocy Społecznej:

 • Dyżur Pracownika Socjalnego od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 • tel: 507-049-181,

507-049-188

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie

 • 22 – 200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82/ 57 21 321

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie

 • 22 – 220 Hanna, Hanna 43b, tel. 83/ 37 98 343

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku

 • 22 – 235 Hańsk, ul. Osiedlowa 4, tel. 82/ 57 14 039

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie

 • 22 – 244 Stary Brus, Stary Brus 47a, tel. 82/ 57 10 102

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

 • 22 – 234 Urszulin, ul. Lubelska 43, tel. 82/ 57 13 044

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie

 • 22 – 200 Włodawa, ul. Mielczarskiego 22, tel. 82/ 57 23 945

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej

 • 22 – 230 Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, tel. 82/ 59 15 003 w. 32

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrykach

 • 22 – 205 Wyryki, ul. Wyryki 154, tel. 82/ 59 13 024

 • Komenda Powiatowa Policji we Włodawie, ul. Piłsudskiego 51, 22-200 Włodawa, tel. 082 5727 210

 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włodawie

22 – 200 Włodawa , ul.11 Listopada 6, tel.82/ 57 23 945

Porady prawne czynne czwartek w godz.1600 – 1800

Porady psychologiczne czynne czwartek godz.1300 – 1500

 • Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie

22 – 200 Włodawa, ul.11 Listopada 6, tel. 82/ 57 21 321 wew.51

Zajęcia terapeutyczne :

- dla osób uzależnionych czynne środa godz.16:00 – 18:00

- dla osób współuzależnionych czynne co drugi pon. godz. 16:00 – 18:00;

 

 • Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości

Publiczne Gimnazjum nr 1 ul. Szkolna 7, 22- 200 Włodawa

 

 • bezpłatne porady prawne – czwartek 16:00-18:00

 • bezpłatne porady psychologiczne – piątek 16:00-18:00

 • Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom ,,Nadzieja” Punkt Konsultacyjny

22 – 200 Włodawa, ul.11 Listopada 4, tel. 795 172 096

czynne: codziennie godz.16:00 – 17:30

 

Co to jest przemoc?

 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 
 
Powrót na górę strony