Przemoc w rodzinie - informator. Tomaszów Lubelski

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

  • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
  • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
  • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
  • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Parkowa 1
22-680 Lubycza Królewska

Tel:: 0-84 661 7060

Fax: 0-84 661 7060

e-mail: gopslubycza@neostrada.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Lwowska 36C
22-670 Bełżec

Tel:: 84 6652 143

Fax: 84 6652 143

e-mail: gopsbelzec@poczta.fm

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. 3 Maja24
22-664 Jarczów

Tel:: 0-84 663 4391

Fax:0- 84 663 4391

e-mail: gopsjarczow@zamosc.home.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Szopena 14
22-650 Łaszczów

Tel: 0-84 661 1051 lub 0-84 627 5346

Fax: 0-84 627 5346

e-mail: ops-laszczow@o2.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Kościelna 1/1
22-678 Ulhówek

Tel: 0-84 661 6037

Fax: 0-84 661 6037

e-mail: gops_ulhowek@o2.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Chopina 10
22-652
Telatyn

Tel: 0-84 661 3110 wewn. 43

Fax: 0-84 661 3110

e-mail: gopstelatyn@interia.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. 3 Maja 10
22-630
Tyszowce

Tel: 0-84 661 9346

Fax: 0-84 661 9346

e-mail: mops@tyszowce.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Partyzantów 60
22-640
Rachanie

Tel: 0-84 663 2909

Fax: 0-84 663 2909

e-mail: gopsrachanie@op.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Papieża Jana Pawła II 12
22-600 Tomaszów Lubelski

Tel: 0-84 665 9794

Fax: 0-84 665 9794

e-mail: mopstom@zamosc.home.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. 29 Listopada 10
22-600 Tomaszów Lubelski

Tel: 0-84 664 2931 lub 506 069 956

Fax: 0-84 664 2931

e-mail: gopstomlub@post.pl.

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Krynice 1
22-610 Krynice

Tel: 0-84 663 0247

Fax: 0-84 663 0247

e-mail: gops.krynice@wp.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Tomaszowska 4
22-672
Susiec

Tel: 0-84 665 5925

Fax: 0-84 665 5927

e-mail: gopssusiec@op.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Szkolna 1
22-604
Tarnawatka

Tel: 0-84 662 4804

Fax: 0-84 6624804

e-mail: gops-tarnawatka@wp.pl

 

 

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Żwirki i Wigury 2

22-600 Tomaszów Lubelskim

Tel: 84 663 42 98

 

  • realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

 

  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

ul. Wielka 101

22-630 Tyszowce

Tel. 0-84 661 9587 lub 515 245 935

e-mail: sowtyszowce@wp.pl

 

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

            Lwowska 68

            22-600 Tomaszów Lubelski

            Tel.: 84 664 35 90

            Faks: 84 664 35 90

            E-mail: pcpr-tomaszow@o2.pl

 

  •  Stowarzyszenie " Czajnia"

           Lwowska 52

          22-600 Tomaszów Lubelski

          Tel.: 84 6641340 lub 694653666

           E-mail: czajnia@o2.pl

 

  • Tomaszowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe

          Królewska 1

          22-600 Tomaszów Lubelski

          Tel.: 605 066 585

Powrót na górę strony