Razem przeciwko przemocy w rodzinie. Parczew

Co należy wiedzieć o przemocy w rodzinie ?

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Jakie formy przyjnuje przemoc w rodzinie?

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

Pamiętaj !

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

 

Gdzie szukać pomocy?

Placówki świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w Powiecie Parczewskim:

         ul. Ogrodowa 16, 21-200 Parczew, tel. (0-83) 355-12-55, Email: sekretariat@mops.parczew.com

 • Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Parczewie- Stowarzyszenie Bona Fides http://parczew.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

         ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew, tel. 504 806 438 oraz 783 510 310

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Parczewie

          ul. Kościelna 53, 21-200 Parczew, te. (0-83) 354-21-27

          ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew, tel. (83) 354-28-13

         ul. Szpitalna 2A, 21-200 Parczew, tel. (0-83) 355-15-80, Email: pcprparczew@wp.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie

          Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, tel. (0-83) 355-70-41, Email: gopsdk@vp.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

           ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń, tel. (0-83) 356-00-06 wewn. 26 lub 27, Email: gops.jablon@wp.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanowie

           ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów, tel. (0-83) 356-72-41, Email: milanow@ops.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu

          Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, tel. (0-83) 379-50-37, Email: gops@podedworze.pl

          ul Stawowa 1b, 21-220 Siemień, tel. (0-83) 354-71-58, adres Email:gops_siemien@op.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy

          ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica, tel. (0-82) 591-21-45 oraz (0-82) 591-21-52,adres Email: sosnowica@ops.pl

Powrót na górę strony