POLICJA INFORMUJE. Opole Lubelskie

Informator o instytucjach na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie działających w powiecie opolskim.

Nazwa instytucji, organu lub organizacji pozarządowej

Dane instytucji

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przeciwdziałanie narkomanii

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Godziny pracy, dyżury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu

ul. Partyzantów 4,

24-350 Chodel,

tel. 81 827-73-26

gopschodel@op.pl

k- Urząd Gminy Chodel ul. Partyzantów 24

24-350 Chodel

(komisja przyjmuje interesantów w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w m-cu)

k- Urząd Gminy Chodel ul. Partyzantów 24

24-350 Chodel

(komisja przyjmuje interesantów w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w m-cu)

poradnictwo, kierowanie wniosków do GK ds. RPA, zakładanie Niebieskich Kart, współpraca z dzielnicowym, monitorowanie środowiska

pon.- pt.

7.00-15.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą

ul. Opolska 31/6

24-340 Józefów nad Wisłą

tel.: 81 828 50 18,

       81 828 63 96 opsjozefow@poczta.onet.pl

k   praca socjalna, zi

pon.- pt.

7.00-15.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach

ul. Centralna 17

24-310 Karczmiska

tel. 81 828 70 76 karczmiskaops@onet.eu

k   zi

pon.- pt.

7.00-15.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach

Łaziska 61

24-335 Łaziska 61

tel. 81 828 90 78

fax 81 828 90 13 ops.laziska@neostrada.pl

     

pon.- pt.

7.00-15.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej

ul. 11-go Listopada 5

24-320 Poniatowa

tel./ fax 81 827 52 05,

             81 458 10 41,

             789 423 309

www.pcpropolelub.eurzad.eu

sekretariat@pcpropolelub.eurz

   

poradnictwo: prawne, psychologiczne, socjalne

terapia rodzinna (w tym indywidualna)

pon., śr.-pt.

7.00-15.00 wt. 8.00-16.00 psycholog: pon., śr.-pt. 7.00-15.00 wt. 10.00-18.00

prawnik: 3 wt. m-ca 15.30-18.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim

ul. Syndykacka 1

24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 26 94,

81 827 80 21, 81 827 32 16,   661 753 000

k

k

zi- poradnictwo, wsparcie psychologiczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży pon.- pt. 7.30-15.30

Sąd Rejonowy w

 Opolu Lubelskim

ul. Stary Rynek 46

24-300 Opole Lubelskie

tel. 81 827 41 84

    przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: stosowanie prawa, opieka kuratorska

pon. 7.30-18.30

wt.-pt. 7.30-15.30

Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim

ul. Lubelska 4

24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 20 05

fax 81 827 21 84 w. 21 rejopo@prokuratura.lublin.pl

      7.30-18.30
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

ul. 25-lecia PRL 4

24-300 Opole Lubelskie

tel. 81 828 82 10

fax 81 828 82 44

      całodobowo
SP ZOZ w Opolu Lubelskim - Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Przemysłowa 4B

24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 22 78 spzozol@poczta.onet.pl

leczenie ambulatoryjne - diagnoza, poradnictwo, terapia (uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu)    

pon.

7.25-19.00

wt.

8.00-9.00

11.25-19.00

śr. - pt.

7.00-14.35

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej

ul. Młodzieżowa 2

24-320 Poniatowa

tel. 81 820 47 98

telefon zaufania dla mieszkańców: 81 820 45 75, pon.- pt. 7.30-15.30    k (pon.- pt. 7.30-15.30) telefon zaufania dla mieszkańców: 81 820 45 75, pon.- pt. 7.30-15.30    k (pon.- pt. 7.30-15.30) telefon zaufania dla mieszkańców: 81 820 47 98, pon.- pt. 7.00-15.00   zi (pon.- pt. 7.00-15.00) pon.- pt. 7.30-15.30
Komisariat Policji w Poniatowej

ul.1 Maja 12

24-320 Poniatowa

tel. 81 828 24 10

     

7.30-15.30

tel. alarmowy 997, 112

lub

KPP w Opolu Lubelskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie

24-313 Wilków

tel. 81 828 10 46,

      81 828 13 64, opswilkow@wp.pl

k- Urząd Gminy   zi- Ośrodek Pomocy Społecznej 7.15-15.15

k- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów    Alkoholowych

zi- Zespół Interdyscyplinarny

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony