Razem przeciwko przemocy LUBLIN

Co należy wiedzieć o przemocy w rodzinie ?

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustao przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

                                                          

Jakie formy przyjnuje przemoc w rodzinie.

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,

 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot
  i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

Pamiętaj !

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Gdzie szukać pomocy?

Placówki świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w Lublinie i na terenie powiatu lubelskiego.

ul. Marii Koryzmowej 2d, 20-137 Lublin,tel.81 4665300.

ul. Probostwo 6A, 20-084 Lublin, tel. 814665546, 4665547.

Więcej szczegółów

ul. Bazylianówka 44, 20-044Lublin, tel. 817403677, 7473750

ul. Bernardyńska 5, 20-012 Lublin, tel. 81 5343887.

ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin, tel. 817483889.

ul. Popiełuszki 28e,20-052 Lublin, tel.81 4665548.

                 ul. Niecała 4/5a,20-080 Lublin,tel.81 783510310.

ul. Karłowicza1, 20-027 Lublin,tel.81 5322979.

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia- www.snzoz.lublin.pl

ul. Abramowicka 4b,20-442 Lublin, tel. 81 7442228.

ul. Leszczyńskiego 20,20-069 Lublin, tel. 81 4663421.

Sekcja ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodznie ul. Głęboka 11, 20-612 Lublin, tel. 81 4665486.

Więcej szczegółów

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

       ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, tel. 814421020.
       Więcej szczegółów

Uwaga!!!

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych Miasta Lublin wraz z zakresem realizowanych przez nie oddziaływań, w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Województwo lubelskie

Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Powiedz przemocy NIE!

Zatrzymanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich. Zgłoś fakt stosowania przemocy do przedstawicieli jednej z wyżej wymienionych placówek lub skorzystaj z telefonu:

 • Telefonu konsultacyjno-informacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - 81 5355330, Udzielane są telefoniczne i indywidualne porady prawne, wsparcie psychologiczne i emocjonalne każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 20.00.

 • Telefonu alarmowego 997, 112 – całodobowo

 • Całodobowego telefonu zaufania Centrum Interwencji Kryzysowej - 81 5346060,

Twoja interwencja spowoduje wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” oraz zostaną podjęte działania mające na celu powstrzymania aktu przemocy.

Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy.

Przemoc nie ma usprawiedliwienia,szczególnie ta wobec dzieci.

Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!

W Powiecie Lubelskim jednostką realizującą oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc
w rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie  ul. Spokojna 9, 20 - 074 Lublin, tel: 81 442 - 10 -18. 

Powrót na górę strony