Przemoc w rodzinie - informator Lubartów

Co należy wiedzieć o przemocy w rodzinie ?

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.,

 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

Gdzie szukać pomocy?

Placówki świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w powiecie lubartowskim

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
  ul. Szaniawskiego 64
  tel. (81) 854 33 29
  e-mail: lubartow.pcpr@wp.pl

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie
  ul. 3 Maja 24A
  tel. (81) 855 44 50
  e-mail: poczta@mops-lubartow.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie
  ul. Lubelska 18A
  tel. (81) 855 20 13, (81) 854 59 10, (81) 854 59 09
  e-mail: gopslubartow@poczta.onet.pl 

 • Stowarzyszenie „ALWERNIA ‐ Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny"
  ul. Lubelska 32, 21-100 Lubartów
  tel. +48 506 183 304
  e-mail: alwernia.lubartow@gmail.com

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie
  ul. Szaniawskiego 64
  tel. +48 798 749 334; +48 690 631 290; +48 690 631 291
  e-mail: sil@lubartow.org

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Abramowie
  ul. 22 Lipca 2
  tel.  (81) 852 50 36
  e-mail: ops1@poczta.fm

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju
  ul. Rynek 1
  (81) 857 55 39
  e-mail: ops@firlej.pl

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorzanach
  ul. Rynek 22
  tel. (081) 857 81 03
  e-mail: biuro@opsjeziorzany.pl

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce
  ul. Lubartowska 1
  tel. (81) 852 70 34 
  e-mail: kamionka@ops.pl

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku
  ul. J. Krasickiego 27
  tel. (81) 859 12 56
  e-mail: opskock@lublin.home.pl

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie
  ul. Tysiąclecia 2
  tel. (81) 856 60 01 wew. 37, 38, 39, 40, 41
  e-mail: opsmichow@op.pl

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie
  Niedźwiada Kolonia 42A
  tel. (81) 851 22 20
  e-mail: opswn@poczta.fm

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku
  Ostrówek 36
  tel. (81) 856 20 20
  e-mail: ops@ostrowek.pl

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim
  ul. Partyzantów 14
  tel. (81) 852 05 29
  e-mail: ops_ostrow@poczta.onet.pl 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach
  Serniki 1a
  tel. (81) 855 51 64
  e-mail: opsserniki@wp.pl

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie
  Stary Uścimów 33
  tel. (81) 852 30 32
  e-mail: opsuscimow@o2.pl 

 • Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
  ul. Lubelska 57A
  tel. (81) 852 62 10

 • Prokuratura Rejonowa w Lubartowie
  ul. Al. 1000-lecia 4
  tel. (81) 851 50 50

 • Sąd Rejonowy w Lubartowie
  ul. Lubelska 57
  tel. (81) 852 68 00

Powrót na górę strony