Przemoc w rodzinie - Kraśnik

Przemoc w rodzinie – to wszelkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ja do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualna, powodujące szkody na jej zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. Nieodłącznym elementem przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu.

Uwierz, że można Ci pomóc! Przerwij milczenie! Daj sobie szanse!

KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY

SZUKAJ POMOCY U SPECJALISTÓW:

 

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE

DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

NIEBIESKA LINIA

800-1200-02

(płatny tylko pierwszy impuls) czynny od poniedziałek - sobota: 10.00-22.00

niedziele i święta - 10.00-16.00 numer płatny: ( 22) 666-00-60

czynny od poniedziałek -piątek: 10.00-22.00

 

Instytucje zajmujące się pomocą w rodzinie na terenie powiatu kraśnickiego (linki do stron instytucji):

tel. 826 18 10

tel. 825 25 76

 

Powrót na górę strony