Pomocne Instytucje Krasnystaw

 

Wykaz ośrodków i instytucji zajmujących się wsparciem rodziny i dziecka w województwie lubelskim

 

 

1.

 

Jednostka

Adres

Telefon/ e-mail

 

2.

 

Stowarzyszenie “Monar” – Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu

ul. Kąpieliskowa 28, 22-100 Chełm

(82) 542 14 41

 

3.

 

Stowarzyszenie “Emaus”

Krężnica Jara 498, 20-515 Lublin

(81) 511 91 31

 

4.

 

Polski Czerwony Krzyż

ul. Puchacza 6, 20-950 Lublin

(81) 532 08 27

 

5.

 

Terapeutyczny Ośrodek Wsparcia i Edukacji Rodziny

20-001 Lublin, ul. Wieniawska 15a, skrytka pocztowa 116

0-888-211-547, 0-609-082-767 adhd.lublin@wp.pl

 

6.

 

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

ul. Zielona 3, 20-082 Lublin,

ul. Wołyńska 69, 22-100 Chełm

( 81)532 64 37

(82) 563 01 12

 

7.

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"

ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin

(81) 53-43-887

poczta@agape.lublin.pl

 

8.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

ul. Wielka 101, 22-630 Tyszowce

(84) 66-19-587, 515 245 935

www.sowtyszowce.pl

 

9.

 

Ośrodek Terapeutyczno – Szkoleniowy

Dołha 56, 21-570 Drelów

(83) 371-15-26,

f.p.o.u.@neostrada.pl

 

10.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Bazylianówka 44, 20-144 Lublin

(81) 740-36-77, (81) 747-37-50

sosprzemoc@wp.pl

 

11.

 

Dom Samotnej Matki

ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin

(81) 748-52-10

 

12.

 

Dom Samotnej Matki

ul. Chmielewskiego 9, 20-620 Lublin

(81)525-42-08

 

13.

 

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

(81) 748 69 36

 

14.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin

(81) 7185200, 7185518

 

15.

 

Fundacja ALPHA - AUTYZM

ul. Cicha 10, 20-078 Lublin

(81) 532 58 06, biuro@autyzmlublin.pl

 

16.

 

Sanus Centrum Medyczne

Poradnia dla dzieci z autyzmem

ul. Kiwerskiego 3, 20-240 Lublin

(081) 747 39 99

kontakt@nzozsanus.bho.pl

 

17.

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

ul. Droga Męczenników Majdanka 20,

20-319 Lublin

(081) 444 34 20, kta.lublin@wp.pl

 

18.

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MARMED”

Poradnia dla Osób z Autyzmem

ul. Szymanowskiego 6, 22-100 Chełm

(82) 563 90 74

 

19.

 

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach „Wspólny Świat”

ul. Królowej Jadwigi 9/49,

21-500 Biała Podlaska

509 846 511

 

20.

 

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca "Cor Infantis"

ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin

887 220 007, fundacja@corinfantis.org

 

21.

 

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

81 534 69 21, 81 721 41 59

epi@lfoon.lublin.pl

 

22.

 

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

ul. Kleeberga 16 lok. 167,

20-243 Lublin

(81) 881 00 14, tkaczyk07@vp.pl

 

23.

 

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom "Kubuś"

Sadurki 3, 24-150 Sadurki

(81) 501 77 09

biuro@fundacja-kubus.pl

 

24.

 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

ul. Jezuicka 4/5, 20-113 Lublin

(81) 534 26 52, lublin@wolontariat.org.pl

 

25.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin

(81) 532 35 16

tpdlublin@interia.pl

 

26.

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

(082)564-09-10 sowr-chelm@wp.pl

 

 

Ośrodek Adopcyjny w Lublinie

ul. Zana 38, 20-601 Lublin

(81) 528 76 16, (81) 528 76 18

Wykaz ośrodków i instytucji zajmujących się wsparciem rodziny i dziecka w powiecie krasnostawskim

 

1.

 

GOPS Fajsławice / zespół interdyscyplinarny / GKRPA

Urząd Gminy, 21-060 Fajsławice

(81) 585 30 65, ops.fajslawice@wp.pl

 

2.

 

GOPS Gorzków / zespół interdyscyplinarny / GKRPA

ul. Główna 9, 22-315

Gorzków-Osada

(84) 683 85 06, gops_gorzkow@poczta.onet.pl

 

3.

 

GOPS Izbica / zespół interdyscyplinarny / GKRPA

ul. Krakowskie Przedmieście 4

22-375 Izbica

(84) 618 30 52, Ops_izbica@o2.pl

 

4.

 

MOPS Krasnystaw / zespół interdyscyplinarny / MKRPA

ul. Piłsudskiego 9

22-300 Krasnystaw

(082) 576 23 24,

mops@krasnystaw.pl

 

5.

 

GOPS Krasnystaw / zespół interdyscyplinarny / GKRPA

ul. Marii Konopnickiej 4

22-300 Krasnystaw

(0-82) 576 65 93 krasnystaw@ops.pl

 

6.

 

GOPS Kraśniczyn / zespół interdyscyplinarny / GKRPA

ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn

(82) 577 55 21

krasniczyn@ops.pl

 

7.

 

GOPS Łopiennik Górny / zespół interdyscyplinarny / GKRPA

Łopiennik Górny 1a 22-351 Łopiennik Górny

(82) 577 30 14

Gops.lopiennik@poczta.onet.pl

 

8.

 

GOPS Rudnik / zespół interdyscyplinarny / GKRPA

ul. Gawliny 2, 47-411 Rudnik

32 410 64 25

rudnik_g@woi.lublin.pl

 

9.

 

GOPS Siennica Różana / zespół interdyscyplinarny / GKRPA

22-304 Siennica Różana

(82) 575 92 16

Gops_siennica@pro.onet.pl

 

10.

 

GOPS Żółkiewka / zespół interdyscyplinarny / GKRPA

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2

22-335 Żółkiewka

(84) 68 31315, gopszol@vp.pl

 

11.

 

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Krasnymstawie

ul. Sobieskiego 3, 22- 300 Krasnystaw

(82) 576 36 08

ppp.krasnystaw@wp.pl

 

12.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw

(82) 576 44 99, (82) 576 25 99

 

13.

 

Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw

(82) 576 44 99

 

14.

 

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie

ul. PLAC 3-ego MAJA 28,

22-300 Krasnystaw

(82) 576 76 60

 

15.

 

Krasnostawskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

ul. Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw

(82) 576 23 59, ksnron@interia.pl

 

16.

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny „AGAPE”

ul. Sobieskiego 26,

22-300 Krasnystawl

798 557 247, poczta@agape.lublin.pl

 

17.

 

Klub Abstynenta „Odnowa”

Ul. Kościelna 3/3

(82) 576 16 95

 

18.

 

Stowarzyszenie Integracyjne

"Magnum Bonum"

Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw

(82) 576 32 27, magnumbonum@wp.pl

 

19.

 

Komeda Powiatowa Policji

ul. Okrzei 11, 22-300 Krasnystaw

(82) 575-62-10

 

20.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

(82) 565 33 79

(82) 576 72 97

 

21.

 

Kuchnia dla Ubogich

ul. Okrzei 38 22-300 Krasnystaw

(82) 576 38 31

 

22.

 

Ośrodek Rehabilitacji Terapeutycznej

ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw

(82) 576 32 13

 

23.

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zstępczej

ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

(82) 576 72 97

 

24.

 

Sąd Rejonowy

ul. Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw

(82) 576 28 01

 

25.

 

Prokuratura Rejonowa

ul. Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw

(82) 576 21 96

 

26.

 

Stowarzyszenie integracyjne „Winda”

ul. Okrzei 4/5, 22-300 Krasnystaw

(82) 542 10 72, krasnystawwinda@wp.pl

 

27.

 

Krasnostawskie Stowarzyszenie

Ochrony Zdrowia Psychicznego

ul. Piłsudskiego 9 22-300 Krasnystaw

(082) 576-69-00, ksozp@interia.pl

Powrót na górę strony