Przemoc w rodzinie - Informator Janów Lubelski

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

  • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
  • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
  • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
  • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

 

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Pamiętaj !

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

 

Gdzie szukać pomocy?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

ul. Ogrodowa 20

tel. 15 87 23 345, fax 15 87 23 678

email: sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Ogrodowa 20

tel. 15 87 23 345.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23

tel. 15 87 24 676.

email: opsjl@wp.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu

tel. 15 87 45 834.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

tel. 15 87 55 132, 15 87 55 133.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli

tel. 15 87 52 533.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Godziszowie

tel. 15 87 11 151.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach

ul. Piłsudskiego 63

tel. 15 87 15 108

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

tel. 15 87 40 223

 

Telefon alarmowy 997, 112 – całodobowo.

 

Twoja interwencja spowoduje wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” oraz zostaną podjęte działania mające na celu powstrzymania aktu przemocy.

Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy.

Przemoc nie ma usprawiedliwienia, szczególnie ta wobec dzieci.

Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!

Powrót na górę strony