Stop Agresji Na Drodze

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS!
 

Baner z napisem STOP AGRSJI DROGOWEJ oraz mail stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

 

 

 

 

Zanim wyślesz zgłoszenie sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie.

Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie. 

Prosimy, w celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, o przekazanie wraz z materiałem filmowym następujących informacji:

  • data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),
  • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
  • dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.

Przesłanie powyższych danych wraz z nagraniem,  jest niezbędne z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności wyjaśniających.  W każdej sytuacji organ powołany do ścigania i ukarania sprawców czynów zabronionych zbiera i weryfikuje przekazane dane w celu uwiarygodnienia materiału dowodowego. Stąd też, w toku prowadzonych czynności może zaistnieć konieczność protokolarnego przesłuchania osoby zgłaszającej w charakterze świadka w celu skutecznego pociągnięcia sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności.

Przesłany film powinien być w formacie MPEG4, AVI. Maksymalna wielkość pliku 25 MB. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa sieci nie ma możliwości wykorzystania nagrań zamieszczonych na dyskach wirtualnych typu Google Drive, Dropbox czy iCloud.

Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku – przekaż materiał w najbliższej jednostce Policji.

Uwaga! Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

 

WAŻNE:


O zdarzeniach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji informuj dzwoniąc na nr alarmowy 112.

 

Zgłoszenia tu zamieszczone będą rozpatrywane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. z dnia 11 czerwca 2024 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 977 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 37 z póżn. zm.)

 

Lista adresowa wg województw:

woj. lubelskie: WRD KWP w Lublinie stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

 

Miasto Warszawa: WRD KSP w Warszawie: wrd@policja.waw.pl

 

woj. dolnośląskie: WRD KWP we Wrocławiu: wrd-kwp@wr.policja.gov.pl

 

woj. kujawsko-pomorskie: KWP w Bydgoszczy: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl

 

woj. łódzkie: WRD KWP w Łodzi: wrd@lodzka.policja.gov.pl

 

woj. lubuskie: KWP w Gorzowie Wielkopolskim: kwpgorzow@go.policja.gov.pl

 

woj. małopolskie: WRD KWP w Krakowie: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

 

woj. mazowieckie: WRD KWP w Radomiu: wrd@mazowiecka.policja.gov.pl

 

woj. opolskie: WRD KWP w Opolu: wrd@opolska.policja.gov.pl

 

woj. podkarpackie: WRD KWP w Rzeszowie: wrd@podkarpacka.policja.gov.pl

 

woj. pomorskie: KWP w Gdańsku: kwpgdansk@pomorska.policja.gov.pl

 

woj. śląskie: WRD KWP w Katowicach: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

 

woj. świętokrzyskie: WRD KWP w Kielcach: wrd@swietokrzyska.policja.gov.pl

 

woj. warmińsko-mazurskie: WRD KWP w Olsztynie: robert.zalewski@ol.policja.gov.pl

 

woj. wielkopolskie: WRD KWP w Poznaniu: wrd@wielkopolska.policja.gov.pl

 

woj. zachodniopomorskie: KWP w Szczecinie: policja@szczecin.kwp.gov.pl

 

 

 

Powrót na górę strony