Nowe obiekty policji

Posterunek Policji w Jastkowie

 Posterunek Policji w Jastkowie

Posterunek Policji w Jastkowie z siedzibą przy ul. II Armii Wojska Polskiego 8.  Na potrzeby odtworzonego posterunku zaadaptowany został lokal o powierzchni blisko 115 m2. Policjanci obsługują gminę Garbów i Jastków.  

 

 uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Jastkowie

Wydatki na odtworzenie posterunku wyniosły blisko 400 000 złotych. Gmina Jastków wsparła realizację przedsięwzięcia przekazując środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania i funkcjonowania posterunku.

 

Powrót na górę strony