Aktualności

Lublin: Od dziś informacja o Krajowej Mapie Zagrożeń w autobusach komunikacji miejskiej

Data publikacji 29.11.2019

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja dzięki, której można dzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w miejscu zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. Każde naniesione na mapę zagrożenie jest przez Policję weryfikowane, co z pewnością przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli. Od dziś dzięki współpracy z MPK w Lublinie materiały promujące to narzędzie będzie można zobaczyć w autobusach komunikacji miejskiej.

    Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

    Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

   Dzięki uprzejmości MPK w Lublinie informacja o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń dotrze do jeszcze większej grupy odbiorców. Od dziś w autobusach komunikacji miejskiej będzie można zobaczyć materiały promujące to jakże pomocne narzędzie.

KG