KWP: Ćwiczenia „EGIDA – 19” - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Ćwiczenia „EGIDA – 19”

Data publikacji 17.11.2019

Dziś na terenie 6 powiatów województwa lubelskiego odbywają się krajowe ćwiczenia jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji „EGIDA – 19”. Bierze w nich udział ponad 100 osób, którym Wojskowy Komendant Komendy Uzupełnień nadał przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji.

    Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiadała Komenda Główna Policji oraz komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji.

   Ćwiczenia  obejmują formę wykładu oraz zajęć praktycznych. Celem ćwiczeń jest m.in. osiąganie gotowości do działania jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

   W ramach krajowego ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA – 19” prowadzone są ćwiczenia dla ponad 100 osób, którym Wojskowy Komendant Komendy Uzupełnień nadał przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Odbywają się w 6 powiatach województwa  lubelskiego.