Aktualności

Osoby wymagające szczególnego traktowania - rusza cykl szkoleń z udziałem policjantów

Data publikacji 16.03.2022

Policjanci z jednostek garnizonu lubelskiego wzięli udział w szkoleniu on-line zorganizowanym przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Lublinie. Przedsięwzięcie było częścią realizacji projektu edukacyjnego wynikającego z porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie. Szkolenie dotyczyło obszaru niepełnosprawności i szczególnego traktowania osób dotkniętych niepełnosprawnością, w szczególności intelektualną.

Podczas codziennej służby w trakcie podejmowanych interwencji policjanci mają  do czynienia z osobami, które wymagają szczególnego traktowania. Mowa tu o osobach ze znacznie obniżoną sprawnością psychiczną, intelektualną, fizyczną lub sensoryczną albo cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych, które często stają się sprawcami czynów zabronionych, ofiarami przestępstw, czy świadkami. Niejednokrotnie takie osoby bywają bezbronne i zagubione w kwestii zrozumienia postępowania karnego oraz skutecznego w nim uczestnictwa. Dlatego w profesjonalnym podejmowaniu czynności przez Policję niezbędna jest wstępna identyfikacja osób, które wymagają szczególnego traktowania.

17 lutego b.r.  Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie zawarł porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Lublinie w sprawie realizacji projektu edukacyjnego w obszarze niepełnosprawności i szczególnego traktowania osób dotkniętych niepełnosprawnością, w szczególności intelektualną.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Policji w obszarze ochrony praw człowieka, poszerzenie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania osób z obniżoną sprawnością intelektualną, czy psychiczną, które w postępowaniu karnym mogą mieć status świadka, pokrzywdzonego lub sprawcy czynu zabronionego. Dlatego w profesjonalnym podejmowaniu czynności przez Policję niezbędna jest wstępna identyfikacja osób, które wymagają szczególnego traktowania.Projekt przewiduje organizowanie dla funkcjonariuszy warsztatów odnoszących się do tematyki niepełnosprawności prowadzonych przez psychologa, pedagoga specjalnego, psychiatrę, prawnika i specjalistę komunikacji alternatywnej.


Projekt jest realizowany w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja imienia Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (łącznie zwani „Operatorami Programu”), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Inicjatywa będzie miała formę cyklu spotkań edukacyjnych dla funkcjonariuszy z jednostek Policji garnizonu lubelskiego, a jej celem będzie poszerzenie wiedzy funkcjonariuszy Policji  w zakresie wstępnej identyfikacji osoby wymagającej szczególnego traktowania oraz oceny jej ewentualnych potrzeb.

Pierwsze szkolenie odnoszące się do tej tematyki odbyło się 28.02 b.r. w godzinach 08.30-13.30 i zostało zorganizowane w formie on-line. Odbiorcami szkolenia byli wytypowani funkcjonariusze z jednostek Policji garnizonu lubelskiego. W przedsięwzięciu z ramienia Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie uczestniczyła Wice Przewodnicząca Zarządu Koła. Prelegentami byli: psychoterapeuta  i prawnik. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Lublinie.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony