Ważny komunikat! Zawieszone przyjęcia interesantów - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Ważny komunikat! Zawieszone przyjęcia interesantów

Data publikacji 13.03.2020

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Zawieszone zostają również terminy przyjęć interesantów przez kierownictwo policji na terenie garnizonu lubelskiego.

Informujemy, że  w jednostkach Policji na terenie garnizonu lubelskiego zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów email dostępnych na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych, za pośrednictwem których można pozyskać dodatkowe informacje.

Do odwołania  wstrzymana została możliwość przyjęcia ustnej skargi do protokołu w KWP w Lublinie lub osobistego spotkania  z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie.

Informację o sposobie złożenia skargi, wniosku można uzyskać:

  • pod numerem 47 811 4350 – sekretariat Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
  • pod numerami 47 811 4275, 47 811 45 67, 47 811 53 05 – Zespół Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Przypominamy, iż skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie można nadal składać:

  1. Faxem – numer 47 811 1500 (sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie)
  2. Pocztą internetową na adres e-mailowy: skargi@lu.policja.gov.pl
  3. Zwykłą pocztą na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin

 

Przyjęcia interesantów zawiesza również Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie. Prosimy o kierowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań drogą pocztową na adres :

Wydział Postępowań Administracyjnych, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019  Lublin

Pracownicy Wydziału pozostają do Państwa dyspozycji pod nr telefonów:

- sekretariat: 535 49 91,

- broń kolekcjonerska, do ochrony osobistej: 535 49 65, 535 49 39,

- broń myśliwska i sportowa : 535 49 31, 535 49 68,

- licencje : 535 49 98, 535 49 99,

- broń gazowa : 535 4948
 

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerami telefonów 997 i 112.

Przypominamy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywania wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji "Moja Komenda" oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych).

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.