O bezpieczeństwie z uczniami klasy pierwszej - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

O bezpieczeństwie z uczniami klasy pierwszej

Data publikacji 11.02.2020

Przedstawiciele komendy miejskiej policji w Lublinie wzięli udział w spotkaniu profilaktyczno – edukacyjnym dla uczniów kasy pierwszej Szkoły Muzycznej w Lublinie. Podczas spotkania omówione zostały zagrożenia wynikające z kontaktu z dzikimi zwierzętami oraz ogólne zasady bezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania rozdano dzieciom ulotki i materiały profilaktycznej oraz odblaski.

    W ramach projektu pn. „Para buch, książka w ruch” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Lublinie pracownik Wydziału Prewencji i dzielnicowy Komisariatu I Policji w Lublinie wzięli udział w spotkaniu profilaktyczno – edukacyjnym dla uczniów klasy pierwszej Szkoły Muzycznej w Lublinie.

    Podczas spotkania omówione zostały zagrożenia wynikające z kontaktu z dzikimi zwierzętami, podczas pobytu w lesie i na wsi. Ponadto w ramach spotkania przećwiczono z dziećmi „pozycję żółwia” -  pozycję obronną przed atakiem agresywnego psa oraz omówiono zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia własnego i innych osób. Na zakończenie spotkania rozdano dzieciom ulotki i materiały profilaktycznej oraz odblaski.

EK