Zakończone postępowania - Policja Lubelska

Zakończone postępowania

Zakończone postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania - po upływie terminu na wykorzystanie środków ochrony prawnej.

Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły
07/08/18/SZP/U poniżej 144 000 euro 50112300-6 Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek jej podległych przetarg nieograniczony 26.02.2018 godz.11:00 więcej
32/41/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45110000-1 45111291-4 45223000-6  45233250-6 45310000-3  45400000-1 Wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie przetarg nieograniczony 09.05.2018 godz. 11:00 więcej
24/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 17.04.2018 godz.10:30 więcej
15/37/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45321000-3 45443000-4 45621000-4 45331100-7 45311200-2 45311200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu KP w Józefowie przetarg nieograniczony 04.04.2018 godz.11:00 więcej
30/56/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45442110-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 09.05.2018 godz. 11:00 więcej
22/21/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 19520000-7 22815000-6 22816000-3 22850000-3 24910000-6 30145100-8 30190000-7 30192160-0 30192800-9 30197330-8 30197640-4 30199230-1 30199500-5 39292400-9 Dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych i papierniczych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 09.04.2018 godz. 11:00 więcej
25/53/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45311200-8 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45233220-7 45262700-8 45310000-3 45332200-5 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowo-kuchennym w KMP w Lublinie pod potrzeby administracyjno-biurowe dla CBŚP przetarg nieograniczony 30.04.2018 godz.11:00 więcej
20/09/18/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50118110–9 98351110–2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 30.03.2018 godz. 11:00 więcej
10/13/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30237000-9 30237200-1 30237300-2 Dostawa części i akcesoriów informatycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 23.03.2018 godz. 11:00 więcej
19/38/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45233220-7 45261000-4 45262700-8 45310000-3 45320000-6 45321000-3 45331100-7 45331200-8 45332200-5 45340000-2 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45453000-7 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w Modliborzycach przetarg nieograniczony 06.04.2018 godz. 11.00 więcej
11/06/18/SZP/D poniżej 144 000 euro 34351100-3 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia
do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych
przetarg nieograniczony 07.03.2018 godz. 11:00 więcej
21/59/18SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45231600-1 45000000-7 71320000-7 Projekt i budowa redundantnej linii światłowodowej dla Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 10.04.2018 godz. 11:00 więcej
17/47/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45000000-7 45100000-8 zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zadania pn. Rozbiórka oraz zaprojektowanie i wykonanie kojców dla psów wraz z wykonaniem adaptacji istniejącego pomieszczenia na cele gospodarczo – magazynowe dla KPP w Puławach w trybie z wolnej ręki ------- więcej
18/36/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45321000-3 45443000-4 45331100-7 45311200-2 45331200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu PP we Frampolu przetarg nieograniczony 05.04.2018 godz.11:00 więcej
16/19/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług wyżywienia osób zatrzymanych oraz policjantów Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka Wydziału Konwojowego KWP Lublinie oraz policjantów SPAP w Lublinie art. 138g usługi społeczne 19.03.2018 godz. 11:00 więcej
08/34/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7  45111200-0  45216111-5 Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Sławatyczach przetarg nieograniczony 01.03.2018 godz. 11:00 więcej
03/12/18/SZP/D poniżej 144 000 euro 30125100-2 30192320-0 30124300-7 30125110-5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów przetarg nieograniczony 09.02.2018 06.02.2018 godz. 11:00 więcej
13/56/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45442110-1 45400000-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 19.03.2018 godz.11:00 więcej
12/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 09.03.2018 godz.10:30 więcej
01/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 24.01.2018 godz. 10:30 więcej
05/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 16.02.2018 godz.10:30 więcej
06/56/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45400000-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 23.02.2018 godz.11:00 więcej
09/19/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych  Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego art. 138g usługi społeczne 23.02.2018 godz. 11:00 więcej
04/19/18/SZP/U poniżej 750 000,00 euro 55321000-6 Świadczenie usług całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, Komendy Powiatowej Policji w Puławach, Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu
i porządku publicznego
art. 138g usługi społeczne 05.02.2018 godz. 11:00 więcej
91/13/17/SZP/U poniżej 750 000,00 euro 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy art. 138o. usługi społeczne 07.12.2017 godz. 11.00 więcej
74/56/14/SZP/U powyżej 135 tys. euro 50118110-9 98351110-2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych
oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji
przetarg nieograniczony 10.10.2017 godz. 10:30 więcej
89/73/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 32420000-3 Dostawa urządzeń sieciowych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 01.12.2017 godz. 11:00 więcej
54/15/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji woj. lubelskiego przetarg nieograniczony

11.08.2017

10.08.2017 godz.10:30

więcej
87/13/17/SZP/U poniżej 750 000,00 euro 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy art. 138o. usługi społeczne 09.11.2017 godz. 11.00 więcej
93/76/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 32236000-6  31434000-7 31433000-0 Dostawa radiotelefonów noszonych oraz akumulatorów do radiotelefonów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 14.11.2017 godz. 11:00 więcej
92/75/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 48310000-4 Dostawa pakietów oprogramowania biurowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 14.11.2017 godz. 11:00 więcej
80/18/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8 45111200-0 Budowa nowej siedziby VI     Komisariatu Policji w Lublinie przy
ul. Gospodarczej 1b
przetarg nieograniczony 12.10.2017 godz. 11:00 więcej
79/17/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8 45111200-0 Budowa nowej siedziby I Komisariatu Policji w Lublinie przy
al. Unii Lubelskiej 23
przetarg nieograniczony

16.10.2017

12.10.2017 godz. 11:00

więcej
78/70/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 19520000-7 22815000-6 22816000-3 22850000-3 24910000-6 30145100-8 30190000-7 30192160-0 30192800-9 30197330-8 30197640-4 30199230-1 30199500-5 39292400-9 Dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych i papierniczych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 07.11.2017 godz. 11:00 więcej
90/60/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30199750-2 30163000-9 Dostawa bonów towarowych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 06.11.2017 godz. 11.00 więcej
73/54/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 18.09.2017 godz.10:30 więcej
88/70/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 22850000-3  30197640-4 Dostawa materiałów papierniczych oraz papieru do urządzeń drukujących i powielających dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 03.11.2017 godz. 11.00 więcej
85/73/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 32420000-3 Dostawa urządzeń sieciowych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 19.10.2017 godz. 11:00 więcej
70/06/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 33696500-0 33696000-5 33696300-8 33912000-6 38437000-7 30199780-1 39831200-8 33124131-2 33696200-7 33793000-5 19520000-7 42671100-1 39230000-3 38412000-6 38432210-7 44618300-8 14523400-7 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań genetycznych i chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 08.09.2017 godz. 10:30 więcej
86/74/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 34121000-1 Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu dla KWP Lublinie przetarg nieograniczony 25.10.2017 godz. 11:00 więcej
81/64/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30213100-6 30232150-0 30232110-8 30231300-0 30231320-6 38520000-6 30233000-1 Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 07.11.2017 godz. 11:00 więcej
83/71/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45000000-7 45400000-1 45233250-6 45310000-3 45331000-6 Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie remontu kompleksowego Komisariatu Policji w Bełżycach art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. b - więcej
84/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45251143-5 45310000-3 45320000-6 45331210-1 45400000-1 45453000-7 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego i zgodnych z jego przedmiotem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie” zamówienie z wolnej ręki ______ więcej
82/72/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8 45311000-0 45317000-2 45311200-2 45450000-6 45440000-3 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zadania pn.: „Modernizacja Certyfikowanego Pokoju Przesłuchań dla Ofiar Przemocy znajdującego się w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3 z wolnej ręki -- więcej
64/13/17/SZP/U powyżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla KWP w Lublinie art. 138g usługi społeczne 17.08.2017 godz. 10:30 więcej
68/68/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45000000-7 71320000-7 45100000-8 45310000-3 45332200-5 „Rozbiórka oraz zaprojektowanie i wykonanie kojców dla psów wraz z wykonaniem adaptacji istniejącego pomieszczenia na cele gospodarczo-magazynowe w KPP w Puławach” przetarg nieograniczony 03.08.2017 godz.10:30 więcej
57/24,27/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro

45000000-7
45400000-1
45443000-4
45420000-7
45430000-0
45331100-7
45232140-5
45331000-6
45332200-5
45310000-3
45315300-1
45312310-3

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego

Pakiet 1: KMP w Zamościu.

Pakiet 2: KPP w Opolu Lubelskim.

przetarg nieograniczony 14.08.2017 godz.10:30 więcej
53/65/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45400000-1 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy  do zadania pn.: „Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu” zamówienie z wolnej ręki negocjacje w dniu 22.06.2017 godz. 12:00 więcej
42/59/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 34351100-3
34352100-0
34352200-1
Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony 28.06.2017 godz.10:30 więcej
37/23-31/17/SZP/B powyżej
5 225 000,00 euro

45000000-7
45400000-1
45443000-4
45420000-7
45430000-0
45331100-7
45232140-5
45331000-6
45332200-5
45310000-3
45315300-1
45312310-3

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego przetarg nieograniczony 27.06.2017 godz. 10:30 więcej
77/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 79951000-5 Organizacja spotkań w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych art. 138o. usługi społeczne 22.09.2017 godz. 10:30 więcej
15/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45311200-2 71320000-7 45317300-5 45232221-7 45262500-2 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów KWP w Lublinie, ul. Grenadierów 3  w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty budowlane związane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszącymi przetarg nieograniczony 04.04.2017 godz. 10:30 więcej
09/01/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych niektórych KPP/KMP woj. lubelskiego, policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka oraz żywienie policjantów w formie jednego posiłku dziennie art. 138o. usługi społeczne 03.03.2017 godz. 10:30 więcej
03/59/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 34351100-3 34352100-0 34352200-1 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony 8.02.2017

07.02.2017 godz. 10:30

więcej
29/56/17/SZP/U powyżej 135 tys. euro 50118110–9 98351110 2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 30.05.2017 godz. 10:30 więcej
76/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 79951000-5 Organizacja spotkań w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych art. 138o. usługi społeczne 12.09.2017 godz. 10:30 więcej
75/64/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30213100-6 30232150-0 30232110-8 30231300-0 30231320-6 38652100-1 38520000-6 30213000-5 Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 04.09.2017 godz. 10:30 więcej
71/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 79951000-5 Organizacja spotkań w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych art. 138o. usługi społeczne 16.08.2017 godz. 10:30 więcej
61/69/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 34114200–1 Dostawa fabrycznie nowych samochodów „nieoznakowanych” przetarg nieograniczony 17.08.2017 godz. 10:30 więcej
63/07/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50413000–3 Serwisowanie urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym przetarg nieograniczony 14.07.2017 godz.10:30 więcej
72/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 10.08.2017 godz. 10:30 więcej
24/06/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 33696500-0 33696000-5 33192500-7 38437110-1 33793000-5 33141320-9 38437100-8 19520000-7 42671100-1 39230000-3 38432000-2 24327000-2 42912300-5 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań genetycznych i chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony

30.05.2017

godz. 10:30
więcej
51/04/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 22900000-9 22456000-1 22810000-1 22820000-4 22822000-8 22852100-8 Dostawa druków służbowych i akcydensowych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 26.06.2017 godz.10:30 więcej
69/21/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8 45111200-0 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Annopolu przetarg nieograniczony 04.08.2017 godz.10:30 więcej
67/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 28.07.2017 więcej
65/25/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45000000-7 45400000-1 45443000-4 45420000-7 45430000-0 45331100-7 45232140-5 45331000-6 45332200-5 45310000-3 45315300-1 45312310-3 Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego - KP Poniatowa przetarg nieograniczony 24.07.2017 godz.10:30 więcej
62/55/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50112000-3 34300000-0 34322000-0 Świadczenie usług napraw bieżących
oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego
przetarg nieograniczony 14.07.2017 godz.10:30 więcej
59/30/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45000000-7 45400000-1 45443000-4 45420000-7 45430000-0 45331100-7 45232140-5 45331000-6 45332200-5 45310000-3 45315300-1 45312310-3 Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego - KP  Międzyrzec Podlaski przetarg nieograniczony 19.07.2017 godz.10:30 więcej  
58/29/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45000000-7 45400000-1 45443000-4 45420000-7 45430000-0 45331100-7 45232140-5 45331000-6 45332200-5 45310000-3 45315300-1 45312310-3 Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego - KP w Dorohusku przetarg nieograniczony 9.07.2017 godz.10:30 więcej
56/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 12.07.2017 godz. 10:30 więcej
55/68/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45000000-7 71320000-7 45100000-8 45310000-3 45332200-5 Rozbiórka oraz zaprojektowanie i wykonanie kojców dla psów wraz z wykonaniem adaptacji istniejącego pomieszczenia na cele gospodarczo-magazynowe w KPP w Puławach przetarg nieograniczony 13.07.2017 godz.10:30 więcej
52/64/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30213100-6  30232150- 0 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 23.06.2017 r. godz. 10:30 więcej
66/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 79951000-5 Organizacja spotkań w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych art. 138o. usługi społeczne 28.07.2017 25.07.2017 godz. 10:30 więcej
50/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45251143-5 45262660-5 45310000-3 45320000-6 45330000-9 45331210-1 45400000-1 45453000-7 „Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3” przetarg nieograniczony

28.06.2017

26.06.2017 godz. 10:30

więcej
36/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45251143-5 45262660-5 45310000-3 45320000-6 45330000-9 45331210-1 45400000-1 45453000-7 Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 przetarg nieograniczony

24.05.2017

22.05.2017

17.05.2017 godz. 10:30

więcej
60/21/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8 45111200-0 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Annopolu przetarg nieograniczony 17.07.2017 godz. 10:30 więcej
40/35/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7  45311200-2  45421146-9  45400000-1  45440000-3       Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci strukturalnych i elektrycznych z montażem sufitu podwieszanego w korytarzu i sekretariacie CBŚP w Lublinie przy ul. Północnej 3 przetarg nieograniczony 12.06.2017 godz. 10:30 więcej
49/16/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8 45111200-0 45111291-4 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym przetarg nieograniczony

29.06.2017

26.06.2017 godz. 10:30

więcej
46/20/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8 45111200-0 45111291-4 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kocku przy ul. Polnej przetarg nieograniczony 21.06.2017 godz. 10:30 więcej
33/08/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50413000-3 50433000-9 Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przetarg nieograniczony 09.05.2017 godz. 10:30 więcej
43/33/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45443000-4 71320000-7 45321000-3 45331100-7 45311200-2 45331221-1 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45453000-7 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji  w Lubyczy Królewskiej przetarg nieograniczony 19.06.2017 godz. 10:30 więcej
44/38/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45000000-7  45216110-8  45111100-9  45233140-2  45110000-1  45262300-4  45430000-0   Wykonanie przebudowy nawierzchni parkingów, drogi, chodnika oraz posadzki w kotłowni i dyżurce Komisariatu Policji w Dęblinie
ul. Niepodległości 5
przetarg nieograniczony 20.06.2017 godz.10:30 więcej
41/19/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45111200-0 45216110-8 45111291-4 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Wisznicach przetarg nieograniczony 14.06.2017 godz. 10:30 więcej
35/43/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45331100-7 45311200-2 45311200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia Posterunku Policji w Jastkowie przetarg nieograniczony 17.05.2017 godz. 10:30 więcej
47/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55270000-3 Zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem policjantów delegowanych do pełnienia służby w sezonowych posterunkach Policji na terenie woj. lubelskiego art. 138o. usługi społeczne 12.06.2017 godz. 10:30 więcej
45/21/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45111200-0 45216110-8 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Annopolu przetarg nieograniczony zmiana 28.06.2017 21.06.2017 godz. 10:30 więcej
13/62/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro

30125110-5 30124300-7 30124300-7 30125100-2

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

przetarg nieograniczony 04.04.2017 więcej  
12/58/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 09211100-2 09211620-3 09211600-7 Dostawa fabrycznie nowych olejów silnikowych oraz przekładniowych dla KWP w Lublinie i jednostek jej podległych przetarg nieograniczony

30.03.2017

29.03.2017 27.03.2017 24.03.2017 godz. 10:30

więcej
48/55/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50112000-3 34300000-0 34322000-0 Świadczenie usług napraw bieżących
oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego
przetarg nieograniczony 20.06.2017 godz.10:30 więcej
38/64/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 38652100-1 30213100-6 30232150-0 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 31.05.2017 godz. 10:30 więcej
39/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55270000-3 Zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem policjantów delegowanych do pełnienia służby w sezonowych posterunkach Policji na terenie woj. lubelskiego art. 138o. usługi społeczne 30.05.2017 godz. 10:30 więcej
30/33/17/SZP/B powyżej 5 225  tys. euro 71320000-7
45321000-3
45443000-4
45331100-7
45311200-2
45331221-1
45332200-5
45421100-5
45430000-0
45442100-8 45453000-7
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej przetarg nieograniczony

25.05.2017

godz. 10.30

więcej
34/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 79951000-5 Organizacja spotkań w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych art. 138o. usługi społeczne 11.05.2017 godz. 10:30 więcej
27/22/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45111200-0 45216111-5 Zaprojektowanie i budowa Posterunku Policji w Siedliszczu przetarg nieograniczony 26.04.2017 godz. 10:30 więcej
31/45/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216111-5 71320000-7 45321000-3 45443000-4 45331100-7 45311200-2 45311200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia PP w Woli Uhruskiej przetarg nieograniczony 08.05.2017 godz.10:30 więcej
32/44/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45331100-7 45311200-2 45311200-8 45332200-5 45421100-5  45442100-8  45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia PP w Michowie przetarg nieograniczony 08.05.2017 godz.10:30 więcej
26/49/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 71320000-7 71250000-5 Zaprojektowanie rewitalizacji nieruchomości Policji położonej w Lublinie przy ul. Dr. Męczenników Majdanka przetarg nieograniczony 25.04.2017 godz.10:30 więcej
08/55/17/SZP/U powyżej 135 tys. euro 50112000-3 34300000-0 34322000-0 Świadczenie usług napraw bieżących
oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego
przetarg nieograniczony 03.04.2017 godz. 10:30 więcej
07/34/17/SZP/B powyżej
5 225 000,00 euro

71320000-7 45321000-3 45443000-4 45331100-7 45311200-2  45331221-1 45332200-5  45421100-5  45430000-0  45442100-8

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w Nałęczowie przetarg nieograniczony 04.04.2017 godz:10:30 więcej
25/63/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30237000-9 30237200-1 30237300-2 Dostawa części i akcesoriów informatycznych dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
przetarg nieograniczony

19.04.2017

14.04.2017

12.04.2017 godz. 10:30

więcej
28/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45311200-2 71320000-7 45317300-5 45232221-7 45262500-2 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów KWP w Lublinie, ul. Grenadierów 3  w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty budowlane związane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszącym przetarg nieograniczony 25.04.2017 godz. 10:30 więcej
23/67/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45000000-7 45310000-3 45330000-9 Remont obiektów Komendy Powiatowej Policji
w Kraśniku – wykonanie instalacji hydrantowej w budynku biurowym przy
ul. Lubelskiej 83
przetarg nieograniczony 26.04.2017 godz.10:30 więcej
19/36/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45443000-4 45400000-1 45223300-9 45311200-2 45112000-5 45311200-8 Remont garażu oraz przyłącza kanalizacyjnego w Komisariacie Policji w Żmudzi przetarg nieograniczony 14.04.2017 godz. 10:30 więcej
01/56/17/SZP/U powyżej 135 tys. euro 50118110–9 98351110–2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 21.02.2017 r. godz. 10:30 więcej
18/66/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45111100-9 45233140-2 45110000-1 45262500-6 45321000-3 45432113-9 Wykonanie robót ziemnych i izolacyjnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych z robotami towarzyszącymi budynku Policji w Lublinie ul. Jana Pawła II nr 3 przetarg nieograniczony 06.04.2017 godz. 10:30 więcej
22/40/17/SZP/B poniżej 5 225  tys. euro 45216110-8  45261910-6  Roboty remontowe dachu zespołu garaży KPP w Lubartowie ul. Lubelska 52 przetarg nieograniczony 13.04.2017 godz. 10:30 więcej
17/01/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług żywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego art. 138o. usługi społeczne 27.03.2017 godz. 10:30 więcej
06/33/17/SZP/B powyżej 5 225  tys. euro

45443000-4 71320000-7 45321000-3 45331100-7 45311200-2 45331221-1 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8  45453000-7

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej przetarg nieograniczony

05.04.2017 godz. 10:30

więcej
14/65/17/SZP/B poniżej 5 225  tys. euro 45400000-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 31.03.2017 godz.10:30 więcej
10/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 15.03.2017 godz. 10:30 więcej
15/39/17/SZP/B poniżej 5 225  tys. euro 45311200-2 71320000-7 45317300-5 45232221-7 45262500-2 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów KWP w Lublinie, ul. Grenadierów 3  w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty budowlane związane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszącymi przetarg nieograniczony 04.04.2017 godz. 10:30 więcej
16/37/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71250000-5 45000000-7 45400000-1 45421100-5 45421152-4 45430000-0 45431000-7 45442100-8 45450000-6 45330000-9 45331000-6 45310000-3 45311000-0 45315300-1 Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie remontu w KP w Niemcach art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. b (przepisy przejściowe) - więcej
20/53/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55110000-4 Zakwaterowanie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o usługi społeczne 31.03.2017 godz. 10:30 więcej
04/57/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50112300-6 Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek jej podległych przetarg nieograniczony 13.02.2017 godz. 10:30 więcej
11/53/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55110000-4 Zakwaterowanie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o usługi społeczne 13.03.2017 godz. 10:30 więcej
02/02/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 15981000-8 Dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 17.01.2017 godz. 10:30 więcej
05/53/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55110000-4 Zakwaterowanie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o usługi społeczne 23.02.2017 godz. 10:30 więcej