Zakończone postępowania - Policja Lubelska

Zakończone postępowania

Zakończone postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania - po upływie terminu na wykorzystanie środków ochrony prawnej.

Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły
13/62/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro

30125110-5 30124300-7 30124300-7 30125100-2

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

przetarg nieograniczony 04.04.2017 więcej  
12/58/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 09211100-2 09211620-3 09211600-7 Dostawa fabrycznie nowych olejów silnikowych oraz przekładniowych dla KWP w Lublinie i jednostek jej podległych przetarg nieograniczony

30.03.2017

29.03.2017 27.03.2017 24.03.2017 godz. 10:30

więcej
48/55/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50112000-3 34300000-0 34322000-0 Świadczenie usług napraw bieżących
oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego
przetarg nieograniczony 20.06.2017 godz.10:30 więcej
38/64/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 38652100-1 30213100-6 30232150-0 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 31.05.2017 godz. 10:30 więcej
39/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55270000-3 Zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem policjantów delegowanych do pełnienia służby w sezonowych posterunkach Policji na terenie woj. lubelskiego art. 138o. usługi społeczne 30.05.2017 godz. 10:30 więcej
30/33/17/SZP/B powyżej 5 225  tys. euro 71320000-7
45321000-3
45443000-4
45331100-7
45311200-2
45331221-1
45332200-5
45421100-5
45430000-0
45442100-8 45453000-7
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej przetarg nieograniczony

25.05.2017

godz. 10.30

więcej
34/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 79951000-5 Organizacja spotkań w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych art. 138o. usługi społeczne 11.05.2017 godz. 10:30 więcej
27/22/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45111200-0 45216111-5 Zaprojektowanie i budowa Posterunku Policji w Siedliszczu przetarg nieograniczony 26.04.2017 godz. 10:30 więcej
31/45/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216111-5 71320000-7 45321000-3 45443000-4 45331100-7 45311200-2 45311200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia PP w Woli Uhruskiej przetarg nieograniczony 08.05.2017 godz.10:30 więcej
32/44/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45331100-7 45311200-2 45311200-8 45332200-5 45421100-5  45442100-8  45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia PP w Michowie przetarg nieograniczony 08.05.2017 godz.10:30 więcej
26/49/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 71320000-7 71250000-5 Zaprojektowanie rewitalizacji nieruchomości Policji położonej w Lublinie przy ul. Dr. Męczenników Majdanka przetarg nieograniczony 25.04.2017 godz.10:30 więcej
08/55/17/SZP/U powyżej 135 tys. euro 50112000-3 34300000-0 34322000-0 Świadczenie usług napraw bieżących
oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego
przetarg nieograniczony 03.04.2017 godz. 10:30 więcej
07/34/17/SZP/B powyżej
5 225 000,00 euro

71320000-7 45321000-3 45443000-4 45331100-7 45311200-2  45331221-1 45332200-5  45421100-5  45430000-0  45442100-8

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w Nałęczowie przetarg nieograniczony 04.04.2017 godz:10:30 więcej
25/63/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30237000-9 30237200-1 30237300-2 Dostawa części i akcesoriów informatycznych dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
przetarg nieograniczony

19.04.2017

14.04.2017

12.04.2017 godz. 10:30

więcej
28/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45311200-2 71320000-7 45317300-5 45232221-7 45262500-2 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów KWP w Lublinie, ul. Grenadierów 3  w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty budowlane związane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszącym przetarg nieograniczony 25.04.2017 godz. 10:30 więcej
23/67/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45000000-7 45310000-3 45330000-9 Remont obiektów Komendy Powiatowej Policji
w Kraśniku – wykonanie instalacji hydrantowej w budynku biurowym przy
ul. Lubelskiej 83
przetarg nieograniczony 26.04.2017 godz.10:30 więcej
19/36/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45443000-4 45400000-1 45223300-9 45311200-2 45112000-5 45311200-8 Remont garażu oraz przyłącza kanalizacyjnego w Komisariacie Policji w Żmudzi przetarg nieograniczony 14.04.2017 godz. 10:30 więcej
01/56/17/SZP/U powyżej 135 tys. euro 50118110–9 98351110–2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 21.02.2017 r. godz. 10:30 więcej
18/66/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45111100-9 45233140-2 45110000-1 45262500-6 45321000-3 45432113-9 Wykonanie robót ziemnych i izolacyjnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych z robotami towarzyszącymi budynku Policji w Lublinie ul. Jana Pawła II nr 3 przetarg nieograniczony 06.04.2017 godz. 10:30 więcej
22/40/17/SZP/B poniżej 5 225  tys. euro 45216110-8  45261910-6  Roboty remontowe dachu zespołu garaży KPP w Lubartowie ul. Lubelska 52 przetarg nieograniczony 13.04.2017 godz. 10:30 więcej
17/01/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług żywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego art. 138o. usługi społeczne 27.03.2017 godz. 10:30 więcej
06/33/17/SZP/B powyżej 5 225  tys. euro

45443000-4 71320000-7 45321000-3 45331100-7 45311200-2 45331221-1 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8  45453000-7

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej przetarg nieograniczony

05.04.2017 godz. 10:30

więcej
14/65/17/SZP/B poniżej 5 225  tys. euro 45400000-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 31.03.2017 godz.10:30 więcej
10/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 15.03.2017 godz. 10:30 więcej
15/39/17/SZP/B poniżej 5 225  tys. euro 45311200-2 71320000-7 45317300-5 45232221-7 45262500-2 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów KWP w Lublinie, ul. Grenadierów 3  w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty budowlane związane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszącymi przetarg nieograniczony 04.04.2017 godz. 10:30 więcej
16/37/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71250000-5 45000000-7 45400000-1 45421100-5 45421152-4 45430000-0 45431000-7 45442100-8 45450000-6 45330000-9 45331000-6 45310000-3 45311000-0 45315300-1 Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie remontu w KP w Niemcach art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. b (przepisy przejściowe) - więcej
20/53/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55110000-4 Zakwaterowanie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o usługi społeczne 31.03.2017 godz. 10:30 więcej
04/57/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50112300-6 Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek jej podległych przetarg nieograniczony 13.02.2017 godz. 10:30 więcej
11/53/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55110000-4 Zakwaterowanie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o usługi społeczne 13.03.2017 godz. 10:30 więcej
02/02/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 15981000-8 Dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 17.01.2017 godz. 10:30 więcej
05/53/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55110000-4 Zakwaterowanie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o usługi społeczne 23.02.2017 godz. 10:30 więcej
72/22/16/SZP/D powyżej 135 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 28.12.2016 godz. 10:30 więcej
69/51/16/SZP/U powyżej 135 tys. euro 71250000-5 71220000-6 45111250-5 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby
VI Komisariatu Policji w Lublinie
przetarg nieograniczony 07.12.2016  godz. 10:30 więcej
73/23/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50118110-9 98351110-2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 05.12.2016  godz. 10:30 więcej
71/30/16/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30199750-2 30163000-9 Dostawa bonów towarowych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 17.11.2016 godz. 10:30 więcej
67/18/16/SZP/D poniżej 135 tys. euro  

   30232110-8 30213000-5 30231300-0 30236000-2 38652100-1 30213100-6

Dostawa sprzętu informatycznego i łączności na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległym przetarg nieograniczony 19.10.2016 godz. 10:30 więcej
66/63/16/SZP/D poniżej 135 tys. euro 32250000-0 Wynajem telefonów komórkowych na potrzeby lubelskiego garnizonu Policji przetarg nieograniczony 10.10.2016 godz. 10:30 więcej
70/18/16/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30213000-5 30231300-0 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie i jednostek jej podległych przetarg nieograniczony 07.11.2016 godz. 10:30 więcej
68/66/16/SZP/B poniżej 5 225  tys. euro 45216110-8 45261910-6 Remont dachu zespołu garażu Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 52 z robotami towarzyszącymi przetarg nieograniczony 08.11.2016 godz. 10:30 więcej
65/65/16/SZP/B poniżej 5 225  tys. euro 45216110-8 45311000-0 45317000-2 45311200-2 45450000-6 45440000-3 Modernizacja Certyfikowanego Pokoju Przesłuchań dla Ofiar Przemocy znajdującego się w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3 przetarg nieograniczony 11.10.2016 godz. 10:30 więcej
64/28/16/SZP/D poniżej 135 tys. euro 09132100-4 09134100-8 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej przetarg nieograniczony 29.09.2016 godz. 10:30 więcej
56/50,58/16/SZP/U powyżej 135 tys. euro 71250000-5 71220000-6 45111250-5 Opracowanie dokumentacji projektowych budowy nowych siedzib Komisariatów Policji garnizonu lubelskiego przetarg nieograniczony 06.09.2016 godz. 10:30 więcej

61/47/16/SZP/B

poniżej 5 225  tys. euro 45311000-0 45317000-2 45311200-2 45216110-8 Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu zabezpieczeń pomieszczeń chronionych dla systemów teleinformatycznych w obiektach podległych KWP w Lublinie” art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. b ------- więcej
62/64/16/SZP/B poniżej 5 225  tys. euro 45216110-8 45453000-7 Roboty remontowe w zakresie nawierzchni przy budynku Komisariatu Policji w Dęblinie ul. Niepodległości 5 przetarg nieograniczony 07.10.2016 godz. 10:30 więcej
63/63/16/SZP/D poniżej 135 tys. euro 32250000-0 Wynajem telefonów komórkowych na potrzeby lubelskiego garnizonu Policji przetarg nieograniczony 27.09.2016 godz. 10:30 więcej
55/20/16/SZP/U powyżej 135 tys. euro 64110000-0 Usługi pocztowe krajowe i zagraniczne dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie i jednostek jej podległych
przetarg nieograniczony

01.08.2016

05.08.2016 godz. 10:30

więcej
58/13/16/SZP/D poniżej 135 tys. euro 18130000-9 18143000-3 18220000-7 18332000-5 18317000-4 18815400-9 18424300-0 18810000-0 18811000-7 35113400-3 35113000-9 39514100-9 39516120-9 44315100-2 Dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 05.08.2016 godz. 10:30 więcej
60/63/16/SZP/D poniżej 135 tys. euro 32250000-0 Wynajem telefonów komórkowych na potrzeby lubelskiego garnizonu Policji przetarg nieograniczony

13.09.2016

09.09.2016 godz. 10:30

więcej
48/25/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50116000-1 Świadczenie usług regeneracji częśc i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 12.07.2016 r. godz. 10:30 więcej
52/61/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 64212000-5  31712112-8  Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony

18.07.2016

20.07.2016 godz. 10:30

więcej
57/40/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro

71250000-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45330000-9 45310000-3 45311000-0

Zamówienie uzupełniające do zadania    pn. Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu KP w Żmudzi wraz z instalacją fotowoltaiczną z wolnej ręki ------- więcej
54/62/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45400000-1 45310000-3 Wymiana drzwi w pomieszczeniu serwerowni na drzwi klasy 4 w KPP w Hrubieszowie z demontażem i montażem osprzętu instalacji kontroli dostępu przetarg nieograniczony 29.07.2016 godz.10.30 więcej
59/55/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45400000-1 zamówienie uzupełniające do zadania pn „Wykonanie remontu pomieszczeń i robot zewnętrznych w KPP w Kraśniku, ul. Lubelska 83 z wolnej ręki ------- więcej
44/32/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 80500000-9 Organizacja i przeprowadzenie egzaminów certyfikujących z języka angielskiego i języka rosyjskiego przetarg nieograniczony 29.06.2016 godz. 10:30 więcej
45/38/16/SZP/U powyżej 135 tys. euro 65310000-9

Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie –

pakiet nr 1 do obiektu KPP w Łęcznej przy ul. Księży Wrześniewskich 10 ;

pakiet nr 2 do obiektu KPP w Rykach (zasilanie rezerwowe)

z wolnej ręki --------- więcej
12/16/16/SZP/D powyżej 135 tys. euro 30125100-2 30192320-0 30124300-7 30125110-5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony

18.04.2016r.

14.04.2016 godz.10:30

więce
47/59/16/SZP/D powyżej 135 tys. euro

34114200-1 

Dostawa 13 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych  art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

---------------

więcej

46/59/16/SZP/D  

powyżej 135 tys. euro

34114200-1 

Dostawa 87 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych

art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

---------------

więcej
53/44/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45400000-1 45442100-8 45430000-0 zamówienie uzupełniające do zadania pn Zagospodarowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń I piętra budynku przy ulicy Lubelskiej 31 dla potrzeb KP w Urszulinie z wolnej ręki --------- więcej
24/36/16/SZP/U

 

poniżej 135 tys. euro

 

50730000-1 42514310-8 Serwis klimatyzatorów i urządzeń wentylacji mechanicznej zainstalowanych w obiektach Policji woj. lubelskiego przetarg nieograniczony

19.04.2016 godz.10:30

21.04.2016

więcej
43/35/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50340000-0 50312000-5 50800000-3 Usługa serwisowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczenia służące do kontroli dostępu, sygnalizacji włamania  i napadu, telewizji dozorowej, jak również szlabanów i bram w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komend Miejskich i Powiatowych województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 29.06.2016 godz.10:30 więcej
29/34/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 90511000- 2 Wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendach Miejskich
i Powiatowych Policji województwa lubelskiego
przetarg nieograniczony 27.04.2016 godz.10:30 więcej
50/43/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45000000-7 45400000-1 45233250-6 Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie remontu kompleksowego Komisariatu Policji w Bełżycach z wolnej ręki -------- więcej
30/53/16/SZP/U powyżej 135 tys. euro 71250000-5 71313440-1 Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z dostosowaniem obiektów podległych KWP w Lublinie do obecnie obowiązujących przepisów przetarg nieograniczony

30.05.2016 r.

27.05.2016 godz. 10:30

więcej
27/39/16/SZP/U powyżej 135 tys. euro 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 25.05.2016 godz. 10:30 więcej
49/41/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45421100-5 45430000-0 45431000-7 45442100-8 45330000-9 45311000-0 45310000-3 45315300-1 Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń Posterunku Policji w Suścu pow. Tomaszów Lub.”, z wolnej ręki -------- więcej
34/31/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 55321000-6 55120000-7  55110000-7 Organizacja seminarium i konferencji w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych przetarg nieograniczon 25.05.2016 więcej
51/47/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45400000-1 zamówienie uzupełniające do zadania pn. zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu zabezpieczeń pomieszczeń chronionych dla systemów teleinformatycznych w obiektach podległych KWP w Lublinie” KPP w Hrubieszowie (pakiet nr 2) z wolnej ręki ------ więcej
39/33/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 20.06.2016 godz.10:30 więcej
42/55/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45400000-1 45310000-3 Zamówienie uzupełniające do zadania pn „Wykonanie remontu pomieszczeń i robot zewnętrznych w KPP w Kraśniku, ul. Lubelska 83 z wolnej ręki --- więcej

38/60/16/SZP/B

poniżej 5 225 tys euro 45400000-1 45310000-3 Roboty modernizacyjne monitoringu cctv oraz instalacji videodomofonowej w budynku VII KP Lublin, ul. Wyżynna 18 przetarg nieograniczony 22.06.2016 godz. 10:30 więcej
17/21/16/SZP/U powyżej 135 tys. euro 851210003 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników komend miejskich i powiatowych Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 18.04.2016 godz.10:30 więcej
40/57/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45000000-7 45110000-1 45111291-4 45233250-6 45340000-2 45400000-1 Zamówienie uzupełniające do zadania pn "Zagospodarowanie terenu Posterunku Policji w Miączynie" z wolnej ręki ---- więcej
28/59/16/SZP/D powyżej 135 tys. euro 341142000-1 341100000-1 Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych przetarg nieograniczony - w celu zawarcia umowy ramowej 25.05.2016 godz. 10:30 więcej
41/45/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45400000-1 Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: „Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu” z wolnej ręki --------- więcej
37/32/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 80500000-9 Organizacja i przeprowadzenie egzaminów certyfikujących z języka angielskiego i języka rosyjskiego przetarg nieograniczony

16.06.2016 godz.10:30

17.06.2016

więcej
36/07/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 55270000-3 Wyżywienie i zakwaterowanie policjantów delegowanych do pełnienia służby w sezonowych posterunkach Policji na terenie woj. lubelskiego przetarg nieograniczony 02.06.2016 godz.10:30 więcej
32/45/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45400000-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu przetarg nieograniczony 16.05.2016 godz. 10:30 więcej
31/41/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 71250000-5 45421100-5 45421152-4 45430000-0 45431000-7 45442100-8 45330000-9 45310000-3 45311000-0 45315300-1 Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń Posterunku Policji w Suścu pow. Tomaszów Lubelski przetarg nieograniczony 12.05.2016 godz. 10:30 więcej
21/22/16/SZP/D powyżej 135 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 10.05.2016 godz.10:30 więcej
33/44/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 71250000-5 45400000-1 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45330000-9 45310000-3 45311000-0 45315300-1 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń I piętra budynku przy ulicy Lubelskiej 31 dla potrzeb KP w Urszulinie przetarg nieograniczony 23.05.2016 godz.10:30 więcej
06/19/16/SZP/U powyżej 135 tys. euro 64214400-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych na potrzeby KWP w Lublinie przetarg nieograniczony

24.03.2016

31.03.2016 godz.10:30

więcej
35/47/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45312100-8 45312200-9 45311000-0 45317000-2 45311200-2 zamówienie uzupełniające do zadania pn. zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu zabezpieczeń pomieszczeń chronionych dla systemów teleinformatycznych w obiektach podległych KWP w Lublinie pakiet nr 3 - KPP Puławy i KPP Kraśnik z wolnej ręki ---- więcej
11/40/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 71250000-5 45400000-1 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45330000-9  45310000-3 45311000-0 45315300-1 45261215-4 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu KP
w Żmudzi wraz z instalacją fotowoltaiczną
przetarg nieograniczony 16.03.2016 godz.10:30 więcej
14/17/16/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30237000-9 30237200-1 30237300-2 Dostawa podzespołów, części i akcesoriów informatycznych do komputerów i drukarek oraz materiałów teleinformatycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 22.03.2016 godz.10:30 więce
26/55/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45000000-7 45400000-1 45421100-5 45430000-0 45431000-7 45442100-8 45330000-9 45310000-3 45311000-0 45315300-1 45450000-6 Wykonanie remontu pomieszczeń i robót zewnętrznych w KPP w Kraśniku ul. Lubelska 83 przetarg nieograniczony 25.04.2016 godz.10:30 więcej
18/04/16/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30125000-1 50313100-3 Konserwacja i naprawy eksploatacyjne urządzeń do powielania dokumentów przetarg nieograniczony 01.04.2016 godz.10;30 więcej
23/02/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50413000-3  50433000-9   Serwisowanie, wzorcowanie i adiustacja/ kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz inspekcja analizatorów Dräger DrugTest 5000 przetarg nieograniczony 11.04.2016 godz.10:30 więcej
22/57/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45000000-7 45110000-1 45111291-4 45223000-6 45233250-6 45310000-3 45340000-2 45400000-1 Zagospodarowanie terenu Posterunku Policji w Miączynie przetarg nieograniczony 11.04.2016 godz.10:30 więcej
13/54/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 71250000-5 45421100-5 45421152-4 45430000-0 45431000-7 45442100-8 45330000-9 45331000-6 45310000-3 45311000-0 45315300-1 Zaprojektowanie i wykonanie remontu KP w Niemcach przetarg nieograniczony 18.03.2016 godz. 10:30 więcej
25/42/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 71250000-5 45000000-1 45400000-1 45260000-7 45310000-3 45330000-9 45331000-6 Zaprojektowanie i wykonanie remontu w obiekcie PP w Lubyczy Królewskiej wraz z przyłączem kanalizacyjnym przetarg nieograniczony 25.04.2016 godz.10:30 więcej
09/05/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usługi żywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policjantów: KMP w Białej Podlaskiej, KPP w Janowie Lubelskim, KPP we Włodawie, KPP
w Radzyniu Podlaskim, KPP w Łukowie, KPP w Lubartowie, KPP w Tomaszowie Lubelskim, KMP
w Lublinie i KMP w Zamościu
przetarg nieograniczony 04.03.2016 więcej
15/43/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45000000-7 45233250-6 45310000-3 45310000-3 45331000-6 45330000-9 45342000-6 45400000-1 71300000-1 Zaprojektowanie i wykonanie remontu kompleksowego Komisariatu Policji
w Bełżycach
przetarg nieograniczony 24.03.2016 godz.10:30 więcej
02/23/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50118110-9 98351110-2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych na potrzeby jednostek oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 08.02.2016 godz.10:30 więcej
04/24/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50112300-6 Usługi mycia oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych. przetarg nieograniczony 16.02.2016 godz. 10:30 więcej
16/55/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45000000-7 45400000-1 45421100-5 45421152-4 45430000-0 45431000-7 45442100-8 45330000-9 45310000-3 45311000-0 45315300-1 45450000-6 Wykonanie remontu pomieszczeń i robót zewnętrznych w KPP w Kraśniku, ul. Lubelska 83 przetarg nieograniczony

30.03.2016

24.03.2016 godz.10:30

więcej
07/02/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50413000-3   50433000-9   Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz inspekcja analizatorów Dräger DrugTest 5000 przetarg nieograniczony 24.02.2016 godz. 10:30 więcej
08/33/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Zamościu przetarg nieograniczony 29.02.2016 godz.10:30 więcej
20/42/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 71250000-5 45000000-1 45400000-1 45260000-7 45310000-3 45330000-9 45331000-6 Zaprojektowanie i wykonanie remontu w obiekcie PP w Lubyczy Królewskiej wraz z przyłączem kanalizacyjnym przetarg nieograniczony 31.03.2016 godz.10:30 więcej
19/46/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45000000-7 45310000-3  45331000-6 45330000-9  45400000-1 71300000-1 Zaprojektowanie i wykonanie remontu strefy wejścia głównego  Komendy Miejskiej Policji w Zamościu przetarg nieograniczony 30.03.2016 godz.10:30 więcej
10/47/16/SZP/B poniżej 5 225 tys euro 45312100-8 45312200-9 45311000-0 45317000-2 45216110-8 45311200-2 45450000-6 45440000-3 Zamówienie uzupełniające do zadania pn. zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu zabezpieczeń pomieszczeń chronionych dla systemów teleinformatycznych w obiektach podległych KWP w Lublinie z wolnej ręki ____ więcej
05/48/16/SZP/B poniżej
5 225 000 euro
71320000-7 45312100-8 45312200-9 45311000-0 45311200-2 45450000-6 45317000-2 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu zabezpieczeń w obiektach KPP w Kraśniku, KMP w Lublinie oraz Strzelnicy Policyjnej przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie przetarg nieograniczony 22.02.2016 godz.10:30 więcej
03/33/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 10.02.2016 godz.10:30 więcej
113/21/15/SZP/D poniżej 134 tys. euro 34351100-3 34352100-0 34352200-1 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych, na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 14.01.2016 godz.10:30 więcej
01/25/16/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50116000-1 31612200-1 31130000-6 Świadczenie usług regeneracji alternatorów i rozruszników pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 26.01.2016 godz.10:30 więcej