56/10/18/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

56/10/18/SZP/D

Dostawa fabrycznie nowych samochodów "oznakowanych"

Materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia wraz z załącznikami

3. Pismo znak SZP-631/18/56-2/MM z dn. 11.07.2018 r. - odpowiedź na pytanie do SIWZ - nieaktualna!

4. Pismo znak SZP-631/18/56-5/MM z dn. 17.07.2018 r. - odpowiedzi na pytania do SIWZ - nieaktualna w zakresie pytania nr 2!

5. Pismo znak SZP-631/18/56-6/MM z dn. 20.07.2018 r. - zmiana zapisów SIWZ

6. pismo znak SZP-631/18/56-8/MW z dn. 27.07.2018 r. - odpowiedzi na pytania do SIWZ

7. Pismo znak SZP-631/18/56-10/MM z dn. 07.08.2018 r. - odpowiedzi na pytania do SIWZ

8. Informacja z otwarcia ofert zgodna z art 86 ust. 5 ustawy Pzp

9. Pismo znak SZP-631/18/56-19/MM z dn. 31.08.2018 r. - rozstrzygnięcie postępowania - pakiet nr 2

10. Pismo znak SZP-631/18/56-20/MM z dn. 07.09.2018 r. - rozstrzygnięcie postępowania - pakiet nr 1

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia