52/31/18/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

52/31/18/SZP/D

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego”.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnyhch Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (zawiera nieaktualny Załącznik nr 1 do SIWZ "Druk Oferta")


3. Pismo znak SZP-761/18/52-4/MM z dn. 10.07.2018 r. - odpowiedzi na pytania do SIWZ

4. Pismo znak SZP-761/18/52-5/MM z dn. 11.07.2018 r. - odpowiedzi na pytania do SIWZ

5. Załącznik nr 1 do SIWZ "Druk Oferta - z dn. 11.07.2018 r. - Aktualny

6. Pismo znak SZP-761/18/52-7/MM z dn. 23.07.2018 r. - odpowiedzi na pytania do SIWZ

5. Pismo znak SZP-761/18/52-9/MW z dn. 27.07.2018 r. - odpowiedzi na pytania do SIWZ

8. Informacja z otwarcia ofert zgodna z art 86 ust. 5 ustawy Pzp

9. Pismo znak SZP-761/18/52-9/MW z dn.22.08.2018 r. - unieważnienie postępowania

10. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2018-138095