54/57.58/18/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

54/57.58/18/SZP/D

„Dostawa sprzętu kwaterunkowego – mebli biurowych z płyty okleinowanej oraz metalowego wyposażenia meblowego dla KWP w Lublinie”

materiały do pobrania:

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. pismo nr SZP-769/18/54-2/MW z dnia 23.07.2018 r. - pytania i odpowiedzi

4. pismo nr SZP-769/18/54-4/MW z dnia 26.07.2018 r. - pytanie i odpowiedź

5. Informacja z otwarcia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 08.08.2018 r.

6. pismo nr SZP-769/18/54-12/MW z dnia 03.09.2018 r. - wynik postępowania - pakiet nr 2

7. pismo nr SZP-769/18/54-16/MW z dnia 07.09.2018 r. - wynik postępowania - pakiet nr 1