46/44/18/SZP/B - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

46/44/18/SZP/B

Roboty budowlane wielobranżowe w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie

Materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Wzór umowy

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

5. Plan sytuacyjny KMP Lublin

6. Pismo znak SZP-710/18/46-1/MM z dn. 20.06.2018r. - zmiana SIWZ

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.06.2018 r.

8. Informacja z otwarcia ofert zgodna z art 86 ust. 5 ustawy Pzp

9. Pismo znak SZP-710/18/46-4/MM z dn. 11.07.2018 r. - wybór najkorzytstniejszej oferty