26/10/18/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

26/10/18/SZP/D

Dostawa pojazdu oznakowanego typu pick-up, łodzi płaskodennej oraz pojazdu osobowego nieoznakowanego

MATERIAŁY DO POBRANIA

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami - pismo z dnia 19.04.2018 znak SZP-395/18/26-2/SP

4. Pytanie do SIWZ wraz z odpowiedziami - pismo z dnia 20.04.2018 znak SZP-395/18/26-4/SP

5. Zmiana SIWZ - pismo z dnia 25.04.2018 znak SZP-395/18/26-5/SP

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7. Informacja z otwarcia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP  z dnia 07.05.2018

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 24.05.2018 znak SZP-395/18/26-12/SP