23/30/18/SZP/U - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

23/30/18/SZP/U

Wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komend Miejskich i powiatowych Policji województwa lubelskiego

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotmych Warunków Zamówienia (SIWZ) i załączniki

3. Pismo z dn. 17.04.2018 r. znak SZP-346/18/23-3/DZ - pytanie i odpowiedź

4.Informacja z otwarcia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 19.04.2018 r.

5. pismo nr SZP-346/18/23-5/MW z dnia 27.04.2018 r. -wynik postępowania pakiet nr 6 - Janów Podlaski

6. posmo nr SZP-346/18/23-35/MW z dnia 17.05.2018 r. - wynik/ unieważnienie postępowania w poszczególnych pakietach