08/34/18/SZP/B - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

08/34/18/SZP/B

Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Sławatyczach

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  i załączniki

3. Pismo z dn. 13.02.2018 r. znak SZP-80/18/08-2/DZ - zmiana SIWZ

4. Informacja z otwarcia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 01.03.2018 r.

5. Pismo z dn. 21.03.2018 r. znak SZP-80/18/08-9/DZ - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu.