02/17/18/SZP/U - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

02/17/18/SZP/U

Usługa wdrożenia i dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z internetowym portalem e-usług i aplikacją mobilną do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi

MATERIAŁY DO POBRANIA

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3. Pismo znak SZP-24/18/02-01/MM - modyfikacja SIWZ wraz ze wzorem umowy

4. Kopia odwołania z dnia 19.02.2018 r. wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego (pismo znak SZP-24/18/02-03/MM)