04/19/18/SZP/U - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

04/19/18/SZP/U

Świadczenie usług całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, Komendy Powiatowej Policji w Puławach, Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.  Instrukcja dla Wykonawcy i załączniki

3. Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.02.2018 r.

4. Pismo z dn. 06.02.2018 r. znak SZP-48/18/04-2/DZ - informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty