03/12/18/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

03/12/18/SZP/D

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów

materiały do pobrania:

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 01.02.2018 r.

4. Pismo z dn. 01.02.2018 r. znak SZP-43/18/03-2/DZ - zmiana SIWZ

5. Załącznik nr 1.8 i 1.9 do SIWZ po zmianie z dn. 01.02.2018 r.

6. Pismo z dn. 05.02.2018 r. znak SZP-43/18/03-4/DZ - pytanie i odpowiedź, zmiana SIWZ

7. Załącznik nr 1.4 do SIWZ po zmianie z dn. 05.02.2018 r.

8. Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 09.02.2018

9. pismo nr SZP-43/18/03-18/MW zdnia 02.03.2018 r. - wynik postępowania