01/01/18/SZP/U - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

01/01/18/SZP/U

Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

MATERIAŁY DO POBRANIA

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.01.2018

2. Instrukcja dla Wykonawcy

3. Pytanie i odpowiedź  do Instrukcji - pismo nr SZP-22/18/01-3/SP z dnia 22.01.18 r.

4. Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 24.01.2018

5. Informacja o wyniku postępowania - pismo z dnia 29.01.2018 znak SZP-22/18/01-8/SP