Stop Agresji Na Drodze - Linki - Policja Lubelska

Stop Agresji Na Drodze

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania

ze strony innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS!
 

 

Zanim wyślesz zgłoszenie sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie.

Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie.

 

UWAGA!

Prosimy, w celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, o przekazanie wraz z materiałem filmowym następujących informacji:

  • data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),
  • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
  • dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.

Ponadto, ze względu na ograniczoną pojemność skrzynki e-mail, prosimy również o przesyłanie materiałów o rozmiarze nie większym niż 10MB lub linki do zamieszczonych w Internecie zdjęć i filmów.

 

 

 

Lista adresowa wg województw:

 

Miasto Warszawa: WRD KSP w Warszawie: wrd@policja.waw.pl

 

woj. dolnośląskie: WRD KWP we Wrocławiu: wrd-kwp@wr.policja.gov.pl

 

woj. kujawsko-pomorskie: KWP w Bydgoszczy: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl

 

woj. łódzkie: WRD KWP w Łodzi: wrd@lodzka.policja.gov.pl

 

woj. lubelskie: WRD KWP w Lublinie stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

 

woj. lubuskie: KWP w Gorzowie Wielkopolskim: kwpgorzow@go.policja.gov.pl

 

woj. małopolskie: WRD KWP w Krakowie: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

 

woj. mazowieckie: WRD KWP w Radomiu: wrd@mazowiecka.policja.gov.pl

 

woj. opolskie: WRD KWP w Opolu: wrd@opolska.policja.gov.pl

 

woj. podkarpackie: WRD KWP w Rzeszowie: wrd@podkarpacka.policja.gov.pl

 

woj. pomorskie: KWP w Gdańsku: kwpgdansk@pomorska.policja.gov.pl

 

woj. śląskie: WRD KWP w Katowicach: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

 

woj. świętokrzyskie: WRD KWP w Kielcach: wrd@swietokrzyska.policja.gov.pl

 

woj. warmińsko-mazurskie: WRD KWP w Olsztynie: robert.zalewski@ol.policja.gov.pl

 

woj. wielkopolskie: WRD KWP w Poznaniu: wrd@wielkopolska.policja.gov.pl

 

woj. zachodniopomorskie: KWP w Szczecinie: policja@szczecin.kwp.gov.pl

 

 

Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku z uwagi na jego rozmiar, który przekracza limit serwera – przekaż materiał w najbliższej jednostce Policji.