„Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku oraz obiektu Komendy Powiatowe Policji w Parczewie

„Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku oraz obiektu Komendy Powiatowe Policji w Parczewie” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wartość projektu: 3 115 144,00 zł,

Dofinansowanie NFOŚiGW: 2 504 773,00 zł

 

Projektem objęte są 2 budynki Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku oraz 1 budynek Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Przedmiotem projektu jest m. in.:

- ocieplenie przegród zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- montaż instalacji c.w.u. z zaworami termostatycznymi na cyrkulacji i pompami obiegowymi sterowanymi czasowo,

- wymiana węzła cieplnego, wyposażonego w automatykę pogodową,

- montaż nowej instalacji co., wyposażonej w automatyczne zawory odpowietrzające, 

- wymiana starych grzejników na nowe stalowe, wyposażone w zawory termostatyczne,

- osuszenie i zaizolowanie ścian piwnicy przy gruncie, posadzki na gruncie wraz z wykonaniem nowej posadzki oraz naprawy pęknięć ścian,

- montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.

Realizacja:

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

 

Komenda Powiatowa Policji w Parczewie