„Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej w Chełmie, Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim”

Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej w Chełmie, Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wartość projektu: 3 331 586,00 zł,

Dofinansowanie NFOŚiGW: 3 177 867,00 zł

 

Projektem objęte są budynki: Komendy Miejskiej Policji w Chełmie przy ulicy Żwirki i Wigury 20 (budynki biurowy i warsztatowo magazynowy), Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie przy ulicy Okrzei 11 (budynki biurowy i garażowo-gospodarczy) oraz Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim przy ulicy Zamoyskiego 92 (budynek biurowy). Przedmiotem projektu jest m. in.:

- ocieplenie przegród zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- montaż instalacji c.w.u. z zaworami termostatycznymi na cyrkulacji i pompami obiegowymi sterowanymi czasowo,

- wymiana węzła cieplnego, wyposażonego w automatykę pogodową,

- montaż nowej instalacji co., wyposażonej w automatyczne zawory odpowietrzające, 

- wymiana starych grzejników na nowe stalowe, wyposażone w zawory termostatyczne.

Realizacja:

Komenda Miejska Policji w Chełmie

 

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

     

 

 

                        

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim