„Termomodernizacja obiektów KMP w Lublinie przy ul Północnej 3” - LINKI - Policja Lubelska

„Termomodernizacja obiektów KMP w Lublinie przy ul Północnej 3”

„Termomodernizacja obiektów KMP w Lublinie przy ul Północnej 3” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wartość projektu: 4 479 049,00 zł,

Dofinansowanie NFOŚiGW: 3 228 295,00 zł

 

Projektem objęte są dwa budynki Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy ulicy Północnej: budynek biurowy i budynek garażowy. Przedmiotem projektu jest m. in.:

- ocieplenie przegród zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- montaż instalacji c.w.u. z zaworami termostatycznymi na cyrkulacji i pompami obiegowymi sterowanymi czasowo,

- wymiana węzła cieplnego, wyposażonego w automatykę pogodową,

- montaż nowej instalacji co., wyposażonej w automatyczne zawory odpowietrzające, 

- wymiana starych grzejników na nowe stalowe, wyposażone w zawory termostatyczne.

Realizacja: