Sekcja Zamówień Publicznych - Policja Lubelska

Sekcja Zamówień Publicznych

Sekcja Zamówień Publicznych

Sekcja Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ul. Narutowicza 73

20 – 019 Lublin,

 

Sekretariat: tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13,

e-mail:  zamowienia@lu.policja.gov.pl

 

  

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Sławomir Wójcik