Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Dowódca

Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji

w Lublinie

kom. Krzysztof Obrośliński

 

 

ul. Grenadierów 3

20-331 Lublin

tel. 535 - 41-67

faks. 535 - 59-43

 

      Do zadań Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Lublinie należy w szczególności:

  1. przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na  fizycznym zwalczaniu terroryzmu;
  2. przygotowanie i prowadzenie działań ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi;
  3. przygotowanie i prowadzenie działań bojowych wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;
  4. realizacja zadań związanych z ochroną oraz wsparciem działań ochronnych podejmowanych wobec osób podlegających ochronie;
  5. prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;
  6. wspieranie działań ratowniczych;
  7. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek antyterrorystycznych Policji i komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach antyterrorystycznych, w zakresie nabywania umiejętności i uprawnień oraz utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej, niezbędnych do realizacji zadań;